Novice

Spremljajte naše novice
10. junij 2020

Kako boste študirali ONLINE na Višji strokovni šoli DOBA

Na Višji strokovni šoli online študij izvajamo že 21 let. V letu 2020 razpisujemo kar 5 popolnoma online študijskih programov, in sicer Ekonomist, Poslovni sekretar, Velnes, Organizator socialne mreže in letos prvič tudi najsodobnejši program za prodajnike in komercialiste KOMERCIALA.

Kako poteka online študij na Višji strokovni šoli, je ubesedila ravnateljica, gospa Helena Vogrinec.

Začetek študijskega leta je na Višji strokovni šoli poseben čas, saj vse nove študente povabimo na uvodne dni. Kot ravnateljica imam ta srečanja rada. To je priložnost, da se s študenti spoznamo, poklepetamo, se seznanimo s pravili, ki veljajo na šoli in skupaj vstopimo na portal moja.DOBA ter v virtualno učno okolje Blackboard.

Za študente online študija je to srečanje edinstvena priložnost za spoznavanje, saj bodo vse njihove študijske aktivnosti potekale v virtualnem učnem okolju in se bodo v času študija srečevali le virtualno.

Na uvodnem dnevu skupaj pregledamo ključna orodja in zastavimo delo v pripravljalnem seminarju Uvod v študij, ki je namenjen spoznavanju učnega okolja in orodjem za študij. Ob koncu srečanja izrečemo še obljubo »Se srečamo virtualno«.

V času spoznavanja s šolo in virtualnim učnim okoljem je pomoč, ki je študentom na voljo ves čas študija, še posebej intenzivna. Vključujejo se strokovni sodelavci v referatu za študentske zadeve, vodja programov ter informatiki, ki preko Helpdeska v kar najkrajšem času rešujejo izzive, s katerimi se srečujejo študenti. Ob koncu seminarja se študenti preizkusijo še v pisanju online testa, zato da takrat, ko bo šlo zares, ne bo zadreg. Seminarja je hitro konec in začne se prvi predmet. Študenti, ki študirajo online, imajo urnik pripravljen tako, da predmet sledi predmetu, kar pomeni, da se lahko v celoti posvetijo študiju enega predmeta in opravljajo študijske aktivnosti, ki jih je za njih predvidel predavatelj.

Študijske aktivnosti so pripravljene tako, da študenta vodijo skozi predmet, mu omogočajo razumevanje materije in takojšnjo uporabo znanj pri praktičnih nalogah. Še posebej sem vesela, ko mi kak študent navdušeno sporoči, da je v službi dobil novo nalogo in jo je uspešno opravil, saj so pri enem od predmetov, ki jih je že opravil, »ravno to« obravnavali.

Študijske aktivnosti so raznolike in zajemajo reševanje praktičnih primerov, študije primerov, analize člankov in TV oddaj, pisanje projektnih in seminarskih nalog, forumskih prispevkov in blogov ter online testov. Če študent študijske aktivnosti uspešno opravi, in takih je na višji strokovni šoli kar 75 %, si je oceno pri predmetu že pridobil in se lahko posveti naslednjemu predmetu.

Dveletni študij, ko študenti predmet za predmetom usvajajo nova in uporabna praktična znanja, hitro mine, zato na začetku 2. letnika za študente organiziramo Teden za diplomiranje in jih pripravimo na zaključek študija, ki bo okronal njihova prizadevanja še z uspešno opravljenim diplomskim izpitom. S ponosom lahko rečemo, da smo Višja strokovna šola z največ diplomanti v Sloveniji.

Helena Vogrinec, ravnateljica višje strokovne šole

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli