Novice

Spremljajte naše novice
27. januar 2021

Uporabne diplomske naloge študentov Višje strokovne šole DOBA

Študneti Višje strokovne šole DOBA programa Informatika so bili pri pisanju diplomske naloge zelo ambiciozni. Pokazali so izjemno veliko željo, da v diplomskih nalogah razvijejo konkretne in praktične rešitve, da podajo predloge za izboljšanje rezultatov raziskanega področja in ustvarijo svoj izdelek, aplikacijo, spletno mesto ... 

Kristjan Fekonja je v svojem diplomskem delu dokazal, da je mogoče implementirati domači večnamenski strežnik, ki je zelo uporaben in koristen, saj omogoča tudi možnost rabe skupnih datotek in oddaljenega dostopa do namizja. Le-tega je izdelal s pomočjo uporabe rabljenih komponent in brezplačnega operacijskega sistema. Raziskava ga je privedla do ugotovitev, da ni potrebe, da strežnik kupimo, ampak si ga lahko izdelamo sami.


Tim Vodovnik je v svoji diplomski nalogi razvil aplikacijo za izračun dohodnine. Aplikacijo je razvil tako, da je prijazna za uporabnika – enostavna za uporabo. Omogoča vnos vseh podatkov, ki so potrebni in nujni za izračun dohodnine za davčno obdobje. Zasnoval jo je tako, da bo uporabna tudi v prihodnosti, saj omogoča dodajanje novih davčnih obdobij s stopnjami prispevkov, dohodninskimi stopnjami in olajšavami. 
 

Matej  Rek je v svoji diplomski nalogi opisal postopek prenove spletne strani podjetja X. Njegov cilj je bil postaviti novo sodobno spletno stran po novih spletnih standardih; v odzivnem načinu, ki bo podjetje odlično predstavljajo na trgu; dostopno v namiznih in mobilnih napravah; ki bo poskrbela za visoko uvrstitev v spletnih iskalnikih. Dostop do prenovljenega spletnega mesta >>

Na Višji strokovni šoli DOBA že 23 let izobražujemo strokoven kader po Dobinem modelu online študija, ki je preizkušen in uveljavljen ter se izvaja v stabilnem učnem okolju pod stalnim mentorstvom. V 22 letih je pri nas diplomiralo že 4.241 diplomantov, katerim je diploma pomagala na nadaljnji karierni poti.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Deli