Novice

Spremljajte naše novice
15. november 2019

Mednarodni dan študentov

17. novembra obeležujemo mednarodni dan študentov, ki simbolizira boj študentov za človekove pravice, za demokratično družbo in boj proti diskriminaciji.

Ta dan je za mednarodni dan študentov razglasil mednarodni študentski svet v Londonu leta 1941 – v spomin na nacistično okupacijo praške univerze leta 1939 in na zaustavitev študentskih demonstracij z aretacijo številnih študentov in deportacijo več kot 1200 študentov v koncentracijska taborišča ter z ubojem devetih študentov in profesorjev.

Slovenski študenti danes

Po deležu študentov med mladimi se Slovenija uvršča v sam vrh med državami članicami Evropske unije, saj v Sloveniji študira skoraj polovica 20–24-letnikov. V lanskem študijskem letu 2018/19 se je v terciarno izobraževanje vpisalo skoraj 76.000 študentov v 834 študijskih programov, od tega 19.000 prvič. Študij nato, kot kažejo statistike, uspešno zaključi nekaj več kot polovica študentov.

Na vseh posameznih področjih izobraževanja, razen na dveh, pa prevladujejo študentke. Prevladujoči moški področji sta še vedno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo ter informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT).

Mobilnost študentov

Mobilnost slovenskih študentov je nizka, saj na študij ali izmenjavo v tujino odhaja okoli 2.900 študentov - največ v Nemčijo, Španijo in Avstrijo. Po drugi strani pa iz tujine k nam prihaja vedno več študentov in trenutno na slovenskih univerzah študira 3.090 študentov iz 93 držav. Največ jih prihaja iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Makedonije.

V novici SURS z dne 11. 11. 2019 med drugim preberite več o študijskem letu 2018/19, vplivu izobrazbe staršev pri odločitvi za študij in državnih štipendijah.


Pomen DOBINEGA modela online izobraževanja za Slovenijo

DOBA po 20 letih delovanja ostaja edina ustanova, ki na tak način odgovarja na potrebe posameznikov, odpira in širi izobraževalni prostor ter vnaša v slovenski prostor svetovne trende. S svojim dinamičnim in nenehno razvijajočim se modelom online študija, ki sledi mednarodnim standardom kakovosti online izobraževanja, je prepričala tudi strokovnjake.  Na DOBI smo se odločili za najzahtevnejši model študija na daljavo v kombinaciji z e-izobraževanjema, in sicer za v celoti spletno podprto učenje - online učenje brez fizične prisotnosti med študentom in profesorjem. S celostno podporo študentom in s sodobnimi pedagoškimi pristopi zagotavljamo visoko aktivnost študentov, doseganje ciljev, kompetenc, učnih izidov ter sodobno preverjanje in ocenjevanje znanja.

ONLINE ŠTUDIJ NA DOBI V 20 LETIH V ŠTEVILKAH

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli