Novice

Spremljajte naše novice
30. september 2021

MOM in Skupnost višjih strokovnih šol podpisali Memorandum o medsebojnem sodelovanju na področjih skupnega interesa

Memorandum sta podpisala župan Mestne občine Maribor Aleksander Saša Arsenovič ter sekretarka Skupnosti višjih strokovnih šol Alicia Leonor Sauli Miklavčič.

Župan MOM in sekretarka Skupnosti višjih strokovnih šol

Obojestranski interes za skupno sodelovanje obstaja na področjih: izvajanja praktičnega izobraževanja študentov; priprave aplikativnih diplomskih del študentov; vključevanja zaposlenih MOM in samostojnih subjektov, katerih (so)ustanoviteljica je MOM, v študijski proces višjih strokovnih šol; izvajanja karierne orientacije in promocije poklicev, za katere izobražujejo višje strokovne šole na območju MOM; ter na področju štipendijske politike za študente višjih strokovnih šol na območju MOM.

Dogodka ob podpisu memoranduma so se udeležili direktorji in ravnatelji višjih strokovnih šol iz Maribora.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli