Novice

Spremljajte naše novice
27. maj 2020

Na Višji strokovni šoli DOBA je spremljanje študentov naša skrb

Minevata skoraj dve leti, odkar sem se pridružila DOBI, zato mi je še v posebej veliko veselje, ko lahko na podelitvi diplom čestitam tistim študentom, ki sem jih spremljala od začetka njihove študijske poti. Še posebej mi veliko pomeni, ko lahko pomagam študentom, ki bivajo v tujini, in ti so vsake dobre misli in prijazne besede od doma posebno iskreno veseli. Študentje z zahvalami ne skoparijo, cenijo naše delo in trud in to radi pokažejo. Ne nazadnje smo tukaj zaradi njih in naš skupni ter hkrati najpomembnejši cilj je študente podpirati in jih spodbujati, da študij dokončajo in z diplomo pridobijo sodobna, koristna in uporabna znanja, ki jih bodo lahko že jutri preizkusili v praksi. Da delamo dobro in da nenehno spremljanje študentov na njihovi poti obrodi sadove, dokazujejo rezultati: smo višja strokovna šola z največ diplomanti.

Spremljanje študentov na Višji strokovni šoli je za nas pomembno in poteka na več nivojih: od splošnega, ki je namenjeno vsem študentom in se odvija v virtualnem učnem okolju, skupinski sestanki in delavnice v živo, do ciljno usmerjene komunikacije preko e-pošte, najbolj osebno in tesno spremljanje pa poteka preko telefonskih klicev ali kot osebno svetovanje v živo. Spremljamo jih tudi na druge načine in v drugih okvirjih: spodbujamo jih h kreativnemu mišljenju, k iskanju predlogov za izboljšave in rešitev, k pridobivanju izkušenj v tujini, k sodelovanju na DOBINIH dogodkih, k vključevanju v dejavnosti v širšem okolju … Kljub temu da so naši študenti digitalno zelo spretni in navajeni dela na daljavo, jim prav zato še toliko več pomenita pogovor v živo in občutek, da jih razumemo, da smo na njihovi strani in da smo jim blizu.

V časih, ko je spremenjena realnost med nami ustvarila vrzeli in nas oddaljila, je bila prav tehnologija tista, ki je te vrzeli zapolnila in nas povezala, mogoče še tesneje kot prej. Tudi na Višji strokovni šoli DOBA smo bili daleč, pa vseeno tako blizu. Zavedanje, da smo tukaj zaradi študentov, občutek za zmernost in razumevanje, hiter odziv in osebni pristop je to, kar nas na DOBI odlikuje in razlikuje od drugih.

Urška Petrič, vodja programov na Višji strokovni šoli DOBA

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli