Novice

Spremljajte naše novice
10. februar 2021

Naj diplomanti in magistri generacije 2020

V letu 2020 je na DOBA Fakulteti diplomiralo 285 diplomantov in 60 magistrov ter 101 diplomant Višje strokovne šole DOBA. Tudi tokrat smo nagradili najboljše med njimi.

Nagrado za najuspešnejšega diplomanta v dodiplomskih študijskih programih v letu 2020 je prejela Ivana Radan, diplomantka programa Poslovanje in upravljanje v turizmu, ki si je pridobila strokovni naslov diplomantka poslovanja in upravljanja v turizmu. V času študija se je uspešno spoprijemala z zahtevanimi študijskimi obveznostmi in je dosegla povprečno oceno 9,6.

Nagrado za najuspešnejšega diplomanta v magistrskih programih je prejel Andrej Butala, diplomant magistrskega programa Mednarodno poslovanje, ki si je pridobil strokovni naslov magister poslovnih ved. V času študija je dosegel povprečno oceno 9,8, kar dokazuje njegovo prizadevnost in odličnost pri opravljanju študijskih obveznosti.

Na DOBA Fakulteti s ciljem spodbujanja kakovostne strokovne in raziskovalne dejavnosti študentov izbiramo tudi najboljše magistrske naloge. V letu 2020 se je v izbor uvrstilo 9 magistrskih nalog, ocenjenih z 10. Tričlanska komisija je med njimi izbrala najboljšo, in sicer je nagrado za najboljšo magistrsko nalogo s potencialom inovacije v letu 2020 prejel magister Danilo Kovačič, za nalogo z naslovom Načini uporabe »blockchain« tehnologije v decentralizirani oskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov. Analiza primera Slovenije, ki jo je pripravil pod mentorstvom doc. dr. Tomislav Rozman.

Naj diplomantka Višje strokovne šole je bila v letu 2020 Janina Spevan, diplomantka programa Poslovni sekretar, ki je pokazala veliko mero odgovornosti in je s pozitivnim pristopom sprejemala vsak strokovni izziv, kar se je kazalo tudi v njeni visoki študijski uspešnosti. Svojo študijsko pot je zaključila z odlično diplomsko nalogo. Njena povprečna ocena je znašala 9,89. 

Iskreno čestitamo in želimo še veliko uspeha na nadaljnji poti.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli