Novice

Spremljajte naše novice
10. oktober 2018

Najboljši po mnenju študentov DOBA Fakultete

Na fakulteti sodeluje pri študijskem procesu več kot 210 učiteljev in online mentorjev in vsako leto študentje izberejo najboljše. Laskav naziv naj učitelj oziroma učiteljica 2017/2018 sta si prislužila doc. dr. Darko Števančec in izred. prof. dr. Tina Vukasović.

K letošnjemu izboru naj učitelja in naj online mentorja je bilo povabljenih 1128 študentov in izbrali so:

Naj učitelj v dodiplomskih programih je doc. dr. Darko Števančec.

Dr. Darko Števančec je prejel naziv naj učitelj v dodiplomskih programih prvič. V preteklem študijskem letu je na dodiplomskih programih vodil predmete Osebni menedžment, Poslovno komuniciranje, Javno nastopanje in retorika ter seminar Prezentacija in retorika.

Dr. Darko Števančec je diplomiral na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je tudi doktoriral in pridobil naziv doktor psiholoških znanosti. Med letoma 1991 in 1999 je vodil eno izmed prvih zasebnih raziskovalnih podjetij v Sloveniji Davean, d. o. o., podjetje za razvoj, kjer se je ukvarjal z raziskovanjem, svetovanjem in izobraževanjem na področjih marketinga, vodenja in psihosocialne klime organizacij. Najpomembnejša referenca podjetja je strateško svetovanje pri razvoju televizijske postaje Kanal A. Njegovo znanstvenoraziskovalno delo v tem obdobju zajema več strokovnih člankov in prispevkov na mednarodnih psiholoških kongresih. Od leta 2001 se posveča predvsem pedagoškemu in raziskovalnemu delu v visokošolskih organizacijah.

Najboljši po mnenju študentov DOBA Fakultete'V  dinamiki časa zadnjih let, ob inflaciji različnih informacij ter antagonizmih modernizma in konzervativizma, konformizma in svobodomiselnosti postajamo zmedeni, često tudi apatični in  neinventivni ter pozabljamo na vrednote, ki smo jih še pred kratkim gojili.  Morda je ta nagrada tudi pritrditev, da je včasih potrebno nagovarjati sočloveka, študenta, da v življenju uporabi lastno pamet in predvsem, ne glede na posledice, stoji za njo. Hvaležen sem odlični ekipi sodelavcev na fakulteti in študentom, ki so mi poleg strokovnega dela omogočili tudi priložnosti, da v okviru svojih predmetov opozorim na dileme sodobnega časa.'    

Naj učiteljica magistrskih programov po izboru študentov je izred. prof. dr. Tina Vukasović.

Dr. Tina Vukasovič je prejela naziv naj učiteljice v podiplomskih programih prvič. V preteklem študijskem letu je magistrske študente vodila pri dveh predmetih, in sicer Menedžment v prodaji in marketingu za slovenske študente ter Mednarodni marketing za hrvaške in srbske študente.

Tina Vukasović je doktorirala na Fakulteti za management Koper, Univerze na Primorskem. V svoji delovni karieri je bila več kot dvanajst let zaposlena v gospodarstvu, v strateškem marketingu Perutnine Ptuj, d. d. Od leta 2012 je zaposlena na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije v Celju, na DOBA Fakulteti v Mariboru ter na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijsko tehnologijo Univerze na Primorskem. Izvoljena je v pedagoški naziv izredna profesorica za področje trženja. Pedagoško in raziskovalno sodeluje z različnimi univerzitetnimi in drugimi visokošolskimi zavodi. Svoja raziskovalna dela predstavlja v uglednih domačih in tujih znanstvenih revijah ter na mednarodno priznanih konferencah. Znanstvenoraziskovalna področja, s katerimi se ukvarja so marketing, strateški marketing, mednarodni marketing, raziskave trga, menedžment blagovnih znamk, vedenje in raziskovanje vedenja potrošnikov.

Dr. Tina Vukasovič naj učiteljice DOBA Fakultete'Veseli me, da ste študenti DOBA fakultete občutili in prepoznali moja prizadevanja in željo usmerjeno k predajanju koristnega ter uporabnega znanja in izkušenj. Prejeti naziv Naj učiteljica DOBA Fakultete v podiplomskih študijskih programih razumem kot potrditev odličnosti našega dosedanjega skupnega dela, hkrati pa izziv in priložnost za še odgovornejše in kakovostnejše delo, ki bo še bolj usmerjeno k bogatitvni vašega znanja z inovativnimi in ustvarjalnimi pristopi in tehnikami poučevanja.  Ob tej priložnosti bi se želela zahvaliti študentom, ki mi pomagate ustvarjati nove ideje, predvsem pa mi dajete navdih za nadaljnje delo. Z zadovoljstvom spremljam generacije študentov, ki vsakodnevno bogatite svoje znanje, le-tega uporabljate na svoji življenski poti in tako uspešneje sledite svojim ciljem.'

Desna roka vseh učiteljev so online mentorji, strokovnjaki področij predmetov, ki študente spremljajo sedem dni v tednu, jih motivirajo, dajejo povratne informacije, rešujejo strokovne težave na katere so naleteli med študijem, jih usmerjajo pri predmetu, odgovarjajo na njihova vprašanja vsak dan v tednu. Online mentorji so velika podpora tako učitelju kot tudi študentom.

Naj online mentorji 2017/2018 so:

-    mag. Bojana Drev v Sloveniji
-    mag. Darko Balaš na Hrvaškem
-    mag. Nedeljko Ostojič v Srbiji

Čestitke vsem!

 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli