Novice

Spremljajte naše novice
09. oktober 2020

Najboljši po mnenju študentov

Dr. Tanja Sedej, dr. Tina Vukasović in Anton Kovačič so po mnenju študentov DOBA Fakultete in Višje strokovne šole DOBA naj učitelji v 2019/2020.

Naj online mentorji 2019/2020 po izboru študentov so na DOBA Fakulteti:

  • Anita Lamešič v Sloveniji
  • Sandra Lapčić Kovačić na Hrvaškem ter
  • Dragana Lugonja v Srbiji.

Naj online mentorica po izboru študentov Višje strokovne šole je Sonja Zelnik. 

Čestitke vsem.

Naj učiteljica v dodiplomskih programih je doc. dr. Tanja Sedej.

Dr. Tanja Sedej je ta naziv prejela prvič. V preteklem študijskem letu je v dodiplomskih študijskih programih vodila predmet Sodobno poslovno okolje in storitvena dejavnost.

Dr. Sedejva je soustanoviteljica in direktorica marketinške agencije We explain. Sodelovala je pri številnih raziskovalnih in svetovalnih projektih za gospodarstvo. Ima več kot 15 let izkušenj na področju marketinga in izobraževanja. Ceni povezovanje teorije s prakso.  Več o njej >>

Študenti ste pohvalili njeno dostopnost in pozitivno naravnanost. Pozitivnih komentarjev v povezavi z njenim delom je bilo veliko. Naj izpostavimo misel ene od študentk: »Srečanje s tem predmetom me je spodbudilo k razmisleku ter k večjim in drznejšim korakom v svojem življenju. Zahvaljujem se nosilki za močna sporočila v literaturi, ki so mi dala še več volje in energije. Hvala, ker sta s svojo angažiranostjo pri meni spodbudili še večji zagon.«

Dr. Sedejeva je pridobljen naziv in izbor študentov pospremila z naslednjimi besedami: »Kot profesorica in podjetnica cenim povezovanje teorije s prakso. Zavedam sem, da pridobljeno znanje v času študija predstavlja odločilno popotnico za življenje, posledično spodbujam vrednote, kot so odgovornost in odprtost do sprememb, inovativnost in podjetnost, napredek in razvoj. Preko številnih aktivnosti študente usmerjam k razmišljanju o svojih prednostih in potencialih, o svojem smislu in prihodnosti v skladu s ključnimi globalnimi trendi.

V poslovnem svetu počnem točno to, kar sem si vedno želela, zato mi naziv naj učiteljice ne predstavlja le priznanje za dosedanje uspešno delo, ampak tudi močno spodbudo za naprej. Iskrena hvala vsem, ki ste mi namenili glas.«

Naj učiteljica magistrskih programov po izboru študentov je izr. prof. dr. Tina Vukasović.

Dr. Tina Vukasović je naziv naj učiteljice v podiplomskih magistrskih programih prejela drugič. V preteklem študijskem letu je magistrske študente vodila pri dveh predmetih Menedžment v prodaji in marketingu in Mednarodni marketing.

Dr. Vukasovićeva je v svoji delovni karieri več kot dvanajst let zaposlena v gospodarstvu, v strateškem marketingu Perutnine Ptuj, d. d. Od leta 2012 je zaposlena na DOBA Fakulteti, Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije v Celju ter na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijsko tehnologijo Univerze na Primorskem. Izvoljena je v pedagoški naziv izredna profesorica za področje trženja. Znanstvenoraziskovalna področja, s katerimi se ukvarja, so marketing, strateški marketing, mednarodni marketing, raziskave trga, menedžment blagovnih znamk, vedenje in raziskovanje vedenja potrošnikov. Več o njej >>

Pri svojih predmetih uporablja jasen in strukturiran pristop, ki ga nadgradi z inovativno noto. Eden od študentov je svoje zadovoljstvo s predmetom izrazil z naslednjim komentarjem: »Zelo všeč mi je bil mednarodni vidik. V timu smo si izmenjali znanja in ideje iz vidikov različnih držav, od koder prihajamo in kjer živimo. Znanje je bilo podano na razumljiv način.«

Dr. Vukasovićeva je ob pridobitvi naziva zapisala: »Ponoven izbor za naj učiteljico DOBA Fakultete v podiplomskih magistrskih programih me je tudi tokrat prijetno razveselil. Naziv pomeni zame zadovoljstvo in ponos. Pomeni potrditev odličnega sodelovanja in kakovostnega dela s študenti DOBA Fakultete, hkrati pa izziv in priložnost za še odgovornejše in kakovostnejše delo. Zahvala vsem študentom in študentkam, ki so glasovali in izrazili zadovoljstvo, hkrati pa mi omogočili, da skupaj povezujemo različne trženjske koncepte v nove dimenzije in poglede. Zahvala, da mi pomagate ustvarjati nove ideje, predvsem pa mi dajete navdih za nadaljnje delo. Ponosna sem, da ste z mojo izvolitvijo NAJ UČITELJICA tudi vi občutili in zaznali moja prizadevanja in skupno željo po predajanju koristnega ter uporabnega znanja in izkušenj iz prakse. Hvala vam!«

Naj učitelj višješolskih programov po izboru študentov je Anton Kavčič.

Anton Kavčič predava v programu Informatika predmeta Operacijski sistemi 1 in Operacijski sistemi 2.

Predavatelj Kavčič je ob pridobitvi laskavega naziva zapisal: »Izjemno sem vesel priznanja naj predavatelj po izboru študentov. Priznanje je zame osebno velika vzpodbuda za nadaljnje delo, hkrati pa je tudi potrditev dobrega dosedanjega dela, ki  temelji na vzpodbujanju različnih pogledov ter kritičnega razmišljanja. S študenti zelo rad delim tudi  svoje osebne izkušnje iz bogate in dolgoletne prakse, s čimer močno poudarim praktični vidik predmetov, ki jih predavam.«

 

Desna roka vseh učiteljev so online mentorji, strokovnjaki področij predmetov, ki študente spremljajo sedem dni v tednu, jih motivirajo, dajejo povratne informacije, rešujejo strokovne težave na katere so naleteli med študijem, jih usmerjajo pri predmetih, odgovarjajo na njihova vprašanja vsak dan v tednu. Online mentorji so velika podpora tako učitelju kot tudi študentom.

Ob ponovnem izboru za naj online mentorico je gospa Zelnik zapisala: »Naziv naj mentorica me navdaja s ponosom in srečo. Potrjuje, da je sodelovanje in delo s študenti v obojestransko zadovoljstvo. Spodbuja me, da tudi svoje prihodnje delo nadgrajujem in nadaljujem v tej smeri.«
 

Čestitke vsem.

 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo