Novice

Spremljajte naše novice
05. oktober 2021

Najboljši učitelji in online mentorji po mnenju študentov 2020/2021

Svetovni dan učiteljev letos obeležujemo z razglasitvijo naj učiteljev, predavateljev in online mentorjev na DOBA Fakulteti in Višji strokovni šoli DOBA.

Med več kot 210 učitelji, predavatelji in online mentorji, ki s svojim zavzetim in odličnim pedagoškim delom ter z uvajanjem sodobnih učnih metod in pristopov spodbujajo aktivnost študentov in tako zvišujejo njihovo kakovost študijskih rezultatov, je več kot 800 študentov izbralo najboljše v študijskem letu 2020/2021:
 

Cene Bavec, naj učiteljNajboljši učitelj 2020/2021 v doktorskem študijskem programu je prof. dr. Cene Bavec

Dr. Cene Bavec je v študijskem letu 2020/2021 v doktorskem študijskem programu izvedel predmet Izbrana poglavja strateškega vodenja in menedžmenta.

Dr. Bavec je ob pridobitvi priznanja zapisal:

»Najprej se moram zahvaliti študentom za res prijazno priznanje, ki mi veliko pomeni. Še posebej, ker gre za doktorske študente, ki so zame predvsem kolegice in kolegi, ki jim poskušam po svojih močeh pomagati in svetovati pri reševanju njihovih problemov. Zato so tudi moja predavanja osredotočena predvsem na spodbujanje radovednosti, nakazovanje možnih pristopov v njihovem raziskovanju in seveda na predstavitev najpomembnejših znanstvenih in strokovnih trendov.

Sedaj, ko je predavanj konec, lahko priznam, da me je poučevanje izključno na daljavo na začetku nekoliko skrbelo. V svoji, sicer ne posebej dolgi, akademski karieri sem veliko dajal na osebne stike s študenti, ker sem tako najhitreje ocenil njihove individualne posebnosti in se jim po potrebi tudi prilagajal. Vendar sem na DOBI spoznal tudi drugo plat te medalje, saj razni forumi in elektronska pošta, kot tudi posneta predavanja, dajejo študentom in učitelju več časa za premislek in osredotočeno razpravo. Pogosto je to veliko učinkovitejše od osebnih stikov. S tega zornega kota pa zaslužijo vse priznanje tudi doktorski študenti, od katerih sem se tudi jaz veliko naučil. Iskreno jim želim, da bi bili tudi v bodoče tako uspešni v profesionalnem in seveda zasebnem življenju.

Posebej pa moram poudariti, da moja zahvala ne gre le študentom, ampak tudi kolegicam in kolegom na DOBI. Še posebej bi se rad zahvalil dr. Marku Divjaku, saj brez njegovih nasvetov in pomoči tega priznanja zagotovo ne bi dobil. Še enkrat hvala vsem, ki ste mi polepšali dan.«


Živa Veingerl Čič, naj učiteljicaNajboljša učiteljica 2020/2021 v magistrskih študijskih programih je doc. dr. Živa Veingerl Čič 

Dr. Živa Veingerl Čič je v študijskem letu 2020/2021 magistrske študente vodila pri predmetu Kreativno upravljanje človeških virov za konkurenčne prednosti.

Dr. Veingerl Čič je ob pridobitvi naziva zapisala:

»Naziv naj UČITELJICA me navdaja s ponosom in srečo. Veseli me, da so študenti prepoznali pomen sodelovanja, praktične uporabnosti vsebin in predajanja izkušenj. Hvaležna sem za priložnost, da sem lahko pri predmetih opozorila na dileme sodobnega časa in hkrati študentom pustila prostor za kritičen pogled in razmislek. Prepričana sem, da ni pomembno samo deljenje znanja, ampak predvsem iskrena, odprta in jasna komunikacija, ki sem jo vzpostavila s študenti. Tudi v nadaljnjem pedagoškem delu bom z različnimi inovativnimi pedagoškimi pristopi krepila pri študentih kreativnost, odprtost in kritično razmišljanje ter skrb za sočloveka, saj sem prepričana, da so to kompetence, ki jih bodo najbolj potrebovali v življenju in na delovnem mestu. Ta nagrada je zame potrditev, da sem na pravi poti, hkrati pa mi predstavlja veliko zavezo in motivacijo za naprej.«


Kristina mlinarič, naj online učiteljicaNajboljša učiteljica 2020/2021 v dodiplomskih študijskih programih je lekt. Kristina Mlinarič

Kristina Mlinarič je v študijskem letu 2020/2021 študente dodiplomskih študijskih program vodila pri predmetu Jezik stroke in evropske dimenzije – angleščina.

Ob pridobitvi naziva je zapisala:

»Ko sem izvedela, da sem bila izbrana za naj učiteljico, sem bila izjemno počaščena. Še posebej, ker poučujem enega izmed tujih jezikov in tako nimam stika z vsemi študenti. Ta naziv je zame v prvi vrsti potrditev in hkrati spodbuda. Potrditev, da trud in skrb za profesionalen, a hkrati pristen ter oseben odnos s študenti ni prezrt. Spodbuda, da še naprej iščem nove ideje, teme ter iskre inovativnosti pri pripravi in izvedbi predmetov. Iskrena hvala študentom za izkazano zaupanje ter timu DOBA Fakultete za odlično sodelovanje.«


Mag. Aleksandra Čeh predava predmete nemškega jezika na Višji strokovni šoli

Ob pridobitvi naziva je zapisala:

»Da so me študenti izbrali za naj predavateljico VSŠ, sem bila vsekakor presenečena in počaščena. To je spodbuda in hkrati potrditev, da svoje delo opravljam dobro. Veseli me, da so študenti prepoznali mojo odprtost in sproščeno komunikacijo, ki sta zelo pomembna dejavnika pri učenju. V pozitivnem in sproščenem okolju, kjer se sam dobro počutiš, je učenje kakovostnejše in pozitivnejše. Iskrena hvala za ta laskav naziv, ki mi pomeni motivacijo za nadaljnje delo. Tudi vam se zahvaljujem za srčnost in hvaležnost ter za zavzetost za vestno opravljanje nalog.«


Desna roka visokošolskih učiteljev so online mentorji, strokovnjaki s področij predmetov, ki študente spremljajo sedem dni v tednu, jih motivirajo, dajejo povratne informacije, rešujejo strokovne težave, na katere so naleteli med študijem, jih usmerjajo pri predmetu, odgovarjajo na njihova vprašanja vsak dan v tednu. Online mentorji so velika podpora tako visokošolskim učiteljem kot tudi študentom.

NAJBOLJŠI online mentorji v 2020/2021 so:

  • mag. Zineta Vilman v Sloveniji
  • Martina Kadić na Hrvaškem ter
  • mag. Nedeljko Ostojić v Srbiji


Izjava najboljše online mentorice mag. Zinete Vilman

Najboljšim visokošolskim učiteljem in online mentorjem v 2020/2021 se zahvaljujemo za njihovo angažiranost in strokovnost, ki jo cenijo tudi naši študenti. S svojim delom in strokovnim znanjem so študente obogatili z znanjem in kompetencami, ki jih potrebujejo za razvoj svoje kariere.

Za laskave nazive vsem čestitamo.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Deli