Novice

Kakovostna višja strokovna šola
05. oktober 2020

NAKVIS Višjo strokovno šolo DOBA prepoznal kot kakovostno organizacijo

Komisija NAKVIS je v sklopu institucionalne evalvacije ocenjevala vpetost šole v okolje, delovanje šole, vključene kadre in študente, materialne pogoje, ki jih zagotavlja šola, ter načine zagotavljanja kakovosti.

Septembra 2020 je skupina strokovnjakov izvedla online evalvacijo višje strokovne šole in ob koncu so pripravili evalvacijsko poročilo, v katerem izpostavljajo dobro sodelovanje šole z lokalnim okoljem, s študenti in podjetji. Prepoznavajo, da ima šola angažirane in visoko motivirane zaposlene in predavatelje, ki izkazujejo visoko odzivnost na potrebe študentov. Poudarili so tudi prednost predavateljev, ki prihajajo iz prakse. Prav tako so izpostavili kakovost sistema praktičnega izobraževanja in sodelovanja z mentorji v podjetju.

V okviru institucionalne evalvacije so strokovnjaki iz nacionalne agencije pridobili tudi mnenja študentov, ki so zadovoljni s študijem, vodstvom in zaposlenimi. Izpostavljena je bila kakovostna podpora za učinkovito spremljanje in izvajanje študijskega procesa ter dobro razvit sistem informiranja študentov.

 V svojem končnem mnenju so strokovnjaki med drugim pohvalili tudi opremljenost predavalnic s kakovostno informacijski tehnologijo, virtualno učno okolje ter odlično organizacijo online študija.

Prejeli smo tudi nekaj predlogov za izboljšanje, ki jih prepoznavamo kot koristne, saj smo jih že vključili v svoje prihodnje načrte, nekaj pa nam jih je že uspelo realizirati.


Na DOBI smo mnenje sveta NAKVIS sprejeli s ponosom in prizadevali si bomo, da bo tudi v prihodnje študij na VSŠ kakovosten in fleksibilen. 

Virtualno se sprehodite po Višji strokovni šoli DOBA >>

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli