Novice

Spremljajte naše novice
08. december 2020

NOVO! Študij Uporabne psihologije na DOBA Fakulteti

Svet Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu je novembra 2020 pozitivno ocenil in akreditiral dodiplomski visokošolski strokovni program Uporabna psihologija in magistrski študijski program Uporabna psihologija.

Na DOBA Fakulteti s študijskimi programi sledimo svetovnim trendom in potrebam po novih aktualnih znanjih. Vsakodnevno smo priča povpraševanju po uporabnih, interdisciplinarnih psiholoških znanjih, da bi se lahko uspešno soočali z vsakodnevnimi izzivi na poslovnem in na osebnem področju. In prav tem izhodiščem smo na DOBA Fakulteti sledili pri razvoju novih programov Uporabna psihologija.

Akreditirana študijska programa Uporabne psihologije sta posebna in drugačna tako z vidika njune vsebine kot načina izvedbe. Pomemben sestavni del obeh programov je praktično izobraževanje pod mentorstvom psihologa, kar bo študentom omogočilo pridobivanje praktičnih znanj in veščin za delo na različnih področjih uporabne psihologije.

V triletnem dodiplomskem visokošolskem strokovnem programu bodo študenti ob usvojitvi temeljnih psiholoških znanj usvojili tudi praktična znanja in kompetence za optimalno funkcioniranje posameznikov, skupin in organizacij. Razvijali bodo komunikacijske veščine, samospoznavanje  in osebno integriteto. Po zaključku triletnega študija bodo pridobili strokovni naslov diplomirani psiholog/VS/.

V dvoletnem magistrskem programu bodo študenti nadgradili znanja uporabne psihologije in jih povezali z drugimi področji. Razvili bodo praktične veščine za diagnosticiranje procesov in stanj ter se z novimi znanji usposobili za samostojno opravljanje svetovalne psihološke dejavnosti. Po uspešnem zaključku bodo pridobili strokovni naslov magister psihologije.

Oba programa bomo na fakulteti izvajali v celoti online po preizkušenem DOBINEM modelu online študija, za katerega imamo edini dve  mednarodni akreditaciji kakovosti. Online študij je prilagojen življenjskim potrebam posameznika, tudi zaposlenim. S celostno podporo in uporabo informacijske tehnologije je model privlačen, dostopen in bogat z interakcijo, omogoča popolno fleksibilnost ter dostopnost 24/7.   

Prve študente bomo na DOBA Fakulteti vpisovali jeseni 2021. Podrobne informacije o programu bodo dostopne na spletni strani v kratkem, že sedaj pa se lahko z oddano informativno prijavo vpišete v bazo kandidatov za študij.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Deli