Novice

Spremljajte naše novice
10. oktober 2019

Odlična priložnost: odprt Erasmus razpis

DOBA Fakulteta in Višja strokovna šola sta nosilki Erasmus listin, ki omogočata našim študentom opravljanje študijskih obveznosti in praktičnega izobraževana v tujini. Erasmus mobilnost je edinstvena mednarodna izkušnja, ki bogati znanja in kompetence vseh vključenih in študentom odpre tudi vrata v svet. Erasmus mobilnost za visokošolske učitelje in sodelavce pa omogoči pridobivanje strokovnih izkušenj in prenos dobrih praks v njihove delovne procese.

Opravljanje praktičnega izobraževanja

Študenti si sami izberete podjetje, v katerem bi prakso želeli opravljati. Prav tako si izberete državo in čas opravljanja prakse. Na prakso lahko odidete samo v države članice EU ter v Severno Makedonijo, Srbijo, Turčijo, Islandijo, Lihtenštajn in Norveško. Štipendija znaša med 420 in 520 EUR na mesec, odvisno od tega, v kateri državi živite. Dodatek za študente, ki opravljajo prakso, se dodeli v višini 100 EUR/mesec.

Izmenjava za študij

Študenti lahko odidete na izmenjavo za študij samo na visokošolsko institucijo, s katero ima DOBA Fakulteta podpisan sporazum. Štipendija za izmenjavo za študij znaša med 370 in 520 EUR na mesec, odvisno od tega, v kateri državi študirate.

Razpis in prijavnice za DOBA Fakulteto najdete na spletni strani, razpis in prijavnice za Višjo strokovno šolo pa na tej povezavi.

Višja strokovna šola:

·  Erasmus Charter listina

·  Erasmus Policy Statement 

DOBA Fakulteta:

·  Erasmus ECHE Charter

·  Erasmus Policy Statement

Več informacij o Erasmus mobilnostih lahko dobite pri Erasmus koordinatorici Nini Turčin, ki je dosegljiva na nina.turcin@doba.si

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli