Novice

Spremljajte naše novice
24. oktober 2018

Odlična priložnost za študente: Erasmus

DOBA Fakulteta in Višja strokovna šola sta nosilki Erasmus listin, ki omogočata našim študentom opravljanje študijskih obveznosti in praktičnega izobraževana v tujini. Erasmus mobilnost je edinstvena mednarodna izkušnja, ki bogati znanja in kompetence vseh vključenih in študentom odpre tudi vrata v svet. Erasmus mobilnost za visokošolske učitelje in sodelavce pa omogoči pridobivanje strokovnih izkušenj in prenos dobrih praks v njihove delovne procese.

Opravljanje praktičnega izobraževanja

Študenti si sami izberete podjetje, v katerem bi prakso želeli opravljati. Prav tako si izberete državo in čas opravljanja prakse. Na prakso lahko odidete samo v države članice EU ter v Makedonijo, Turčijo, Islandijo, Lihtenštajn in Norveško. Štipendija za znaša med 370 in 520 EUR na mesec, odvisno od tega, v kateri državi živite. Dodatek za študente, ki opravljajo prakso, se dodeli v višini 100 EUR/mesec.

Izmenjava za študij

Študenti lahko odidete na izmenjavo za študij samo na visokošolsko institucijo, s katero ima DOBA Fakulteta podpisan sporazum. Štipendija za izmenjavo za študij znaša med 370 in 520 EUR na mesec, odvisno od tega, v kateri državi študirate.

Razpis in prijavnice za DOBA Fakulteto najdete na spletni strani, razpis in prijavnice za Višjo strokovno šolo pa na tej povezavi.

Rok za oddajo je 30. 11. 2018

'Med študijem sem praktično izobraževanje opravljal na Malti. Kasneje so mi tam tudi ponudili zaposlitev in danes tam opravljam službo vodje oddelka za zagotavljanje kakovosti.' je povedal diplomant Ivan Vidmar.

Več informacij o Erasmus mobilnostih lahko dobite pri Erasmus koordinatorici Nina Turčin, ki je dosegljiva na nina.turcin@doba.si

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli