Novice

Spremljajte naše novice
13. junij 2018

Praznovali smo 20 let Višje strokovne šole DOBA

Že 20 let aktivno sooblikujemo podobo višješolskega strokovnega izobraževanja v Sloveniji, ob tej priložnosti smo se na svečanem dogodku zahvalili predavateljem, mentorjem, diplomantom, študentom in partnerjem s katerimi soustvarjamo odlično zgodbo.

Višja strokovna šola na Dobi je bila pred 20 leti ustanovljena kot prva zasebna višja strokovna šola v Sloveniji. Z jasno usmeritvijo, ki temelji na nenehnem razvoju in inoviranju, novih tehnologijah in kakovosti se je razvila v višjo strokovno šolo, ki se ponaša z največ diplomanti v Sloveniji. V dvajsetih letih si jih je diplomo pridobilo že več kot 4000.

Danes na Višji strokovni šoli na Dobi uspešno študira več kot 300 študentov v sedmih javnoveljavnih višješolskih študijskih programih: Poslovi sekretar, Ekonomist, Informatika, Kozmetika, Organizator socialne mreže, Varstvo okolja in komunala ter Velnes.

Na področju online izobraževanja v Sloveniji smo orali ledino, bili smo prvi, ki smo uvedli online študij, ki je v celoti spletno podprt in odgovarja na ključne zahteve sodobnega časa: dostopnost, vključenost in prilagodljivost.

Razvili smo model celostne podpore študentom, ki se začne s svetovanjem za študij in nadaljuje ves čas trajanja študija do diplomiranja. Od prvih vprašanj, kam in kako, skozi ves študij do diplome za bodoče in študirajoče študente skrbi tim pedagoških, strokovnih, administrativnih in tehničnih strokovnjakov.

Predavatelji so tisti ključni partnerji višje strokovne šole, ki skupaj z nami že 20 let izobražujejo  študente in so hkrati odprti za novosti, v izobraževani proces vključujejo, ne samo novosti stroke, temveč tudi sodobne pedagoške pristope. Prihajajo iz gospodarstva in negospodarstva, v svoja predavanja in vaje nenehno vnašajo sveže in aktualne vsebine, hkrati pa predstavljajo močno vez šole z okoljem.

Prav zaradi nenehnega razvoja in stremljenja h kakovosti si je Višja strokovna šola na Dobi v 20 letih delovanja izgradila trdne temelje, ki so osnova in hkrati zaveza za kakovostno delo tudi v prihodnje.

FOTOGALERIJA

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli