Novice

Spremljajte naše novice
26. maj 2021

Predstavitev dobrih praks dela s študenti v MS TEAMS

V okviru Kompetenčnega centra DOBA Fakultete smo za online mentorje izvedli zanimivo delavnico.

Na DOBA Fakulteti ves čas delovanja namenjamo veliko pozornosti kakovosti online izobraževanja in si prizadevamo širiti znanje in razvijati kompetence za online izobraževanje za vse, ki so ključni akterji pedagoškega procesa. Na ta način ustvarjamo okolje za spodbujanje kakovostnega pedagoškega dela in negujemo odprto, inovativno učno skupnost online mentorjev DOBA Fakultete.

Pod okriljem kompetenčnega centra, katerega osrednja naloga je priprava različnih programov usposabljanj in izobraževanj za razvoj kompetenc vseh deležnikov, vključenih v online izobraževanje, te aktivnosti krepimo. Zato smo v četrtek, 20. maja, izvedli webinar na temo Predstavitev dobrih praks dela s študenti v MS TEAMS.

V okviru webinarja sta online mentorici Zineta Vilman in Sandra Lapčić Kovačić predstavili njune izkušnje pri delu s študenti v MS Teamsih, s poudarkom na delu s študenti v timih, spremljanju in komunikaciji s študenti pri timskem delu in konkretnih praktičnih primerih na podlagi nujnih dobrih praks.

Webinarja se je udeležilo 29 online mentorjev iz Slovenije, Hrvaške in Srbije, ki so bili z izvedbo in prejetimi informacijami zelo zadovoljni, saj so prejeli koristne napotke za kakovostno mentoriranje tudi v prihodnje.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli