Novice

Spremljajte naše novice
20. november 2023

Pričetek četrte izvedbe Micro master programa z visokošolske učitelje in predavatelje DOBE

Jutri pričenjamo s četrto izvedbo temeljnega certificiranega usposabljanje visokošolskih učiteljev DOBA Fakultete in predavateljev Višje strokovne šole z naslovom Inovativno izobraževanje online.

Program traja tri tedne in je sestavljen iz treh modulov:

  1. modul: Teoretični in razvojni vidiki online izobraževanja
  2. modul: Učenje in izobraževanje online je drugačno
  3. modul: Sodobni pristopi k preverjanju in ocenjevanju znanja online

Program bodo vodili strokovnjaki s področja online izobraževanja z bogatimi izkušnjami iz prakse. 

DOBA je vodilna ustanova na področju online izobraževanja v jugovzhodni Evropi, zato veliko pozornosti namenjamo tudi kakovosti izvedbe online izobraževanja. Ključnega pomena je razvijanje kompetenc za online izobraževanje pri vseh vključenih straneh, s poudarkom na visokošolskih učiteljih in predavateljih, ki ste ključni akterji inovativnega pedagoškega procesa.

Usposabljanje je že uspešno zaključilo 70 naših visokošolskih učiteljev in predavateljev. V letošnjo izvedbo je vključenih 26 učiteljev DOBA Fakultete in predavateljev Višje strokovne šole DOBA.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Deli