Novice

Spremljajte naše novice
02. oktober 2020

Priznanja, nagrade in pohvale najbolj zaslužnim sodelavcem DOBE v 30. letih

Na svečanosti ob 30. obletnici DOBE, kjer je župan Mestne občine Maribor Aleksander Saša Arsenovič DOBI podelil mestni pečat, znak mesta Maribor, smo podelila tudi priznanja, nagrade in pohvale najbolj zaslužnim sodelavcem DOBE v 30. letih, ki so svojim delom doprinesli k uspehom in razvoju DOBE.

 

Irena Amič Ravnik: PRIZNANJE za zasluge pri delovanju in ugledu ter izpolnjevanju zaveze k razvoju DOBA Fakultete.
Irena Amič Ravnik se je pridružila DOBI takoj po ustanovitvi. Najprej kot jezikovna predavateljica, njena znanja in želje po napredku so jo vodila na DOBI do vodje jezikovnih tečajev. Leta 2003 smo jo zaprosili za ravnateljevanje Višje strokovne šole, v osmih letih pod njenim vodstvom se je ta razvila v največjo in najuspešnejšo višjo strokovno šolo v Sloveniji. Leta 2011 je kot direktorica študijskih programov prevzela vodenje pedagoškega in razvojnega dela na DOBA Fakulteti. Pod njenim vodstvom se študijski programi in model online študija na DOBA Fakulteti načrtujejo in izvajajo na najvišji strokovni ravni, pomembno je soustvarjala našo filozofijo, poslanstvo in kulturo. O razvoju online študija na DOBI  zmeraj govori z žarom, širi vnemo in pozitivno energijo, kar priča o stalni skrbi za razvoj online študija v skladu s svetovnimi trendi. Ponosni smo, da  je in bo z nami delila znanje, upe in prihodnost.

 

izr. prof. dr. Lea Bregar: PRIZNANJE za izjemne zasluge in prepoznaven prispevek k delovanju, ugledu in razvoju DOBA Fakultete.
Izredna profesorica doktorica Lea Bregar je doktorirala iz področja ekonomskih znanosti. Njen zvedav duh pa jo je že pred 30. leti zapeljal tudi na področje študija na daljavo in e-izobraževanja, kjer velja za pionirko v slovenskem prostoru. Od leta 2007 je dr. Bregarjeva tudi iskrena prijateljica in predana sodelavka DOBA Fakultete. Je nosilka dveh podiplomskih predmetov, kjer je našla prostor za nenehno pedagoško inoviranje in dokazovanje pedagoške odličnosti. S svojo strokovnostjo, vztrajnostjo in prepoznavno energijo je zaznamovala razvoj znanstveno-raziskovalne dejavnosti DOBA Fakultete na področju e-izobraževanja. Kot vodja Sveta za študij na daljavo in kot predstojnica Inštituta za razvoj e-izobraževanja je v zadnjih letih vodila pomembne raziskovalno–razvojne projekte, kot sta Stanje e-izobraževanja v Sloveniji in Učne analitike, objavljala je tudi članke in sodelovala na strokovnih konferencah. 

 S svojim predanim in vidnim delom je pomembno krepila prepoznavnost in ugled DOBA Fakultete na področju e-izobraževanja tako doma kot v tujini.

 

prof. dr. Boris Cizelj: PRIZNANJE za izjemne zasluge in prepoznaven prispevek k delovanju, ugledu in razvoju DOBA Fakultete.
Prof. dr. Boris Cizelj je bil prvi dekan DOBA Fakultete  v obdobju od 2006 do 2011. V tem času je vodil tudi Senat Fakultete ter kot dekan aktivno sodeloval pri razvoju in akreditaciji študijskih programov. Danes vodi Akademski zbor fakultete in je nosilec predmetov na področju Lobiranja. Kot član in ustanovitelj uglednih mednarodnih strokovnih organizacij je dr. Cizelj z javnim delovanjem uspešno promoviral fakulteto in večal njeno prepoznavnost ter ugled v slovenskem in mednarodnem prostoru. S svojim delovanjem je pomembno zaznamoval obdobja prvih let delovanja fakultete, spremljal je mednarodne trende, usmeritve ter jih postavljal v ospredje pri našem razvoju. Njegova pripravljenost za pomoč in sodelovanje pri organizaciji dogodkov doma in v tujini je neizmerljive vrednosti.

S postavljanjem temeljev raziskovalne dejavnosti fakultete je prispeval k celovitemu razvoju fakultete na poti odstopanja od povprečja. Bil je aktiven podpornik uresničevanja vizije DOBA Fakultete, pripravljen na pomoč in zaupanja vreden dekan, njegova beseda ima težo in nas zavezuje pri našem delu.

 

mag. Franci Pivec: PRIZNANJE za izjemne zasluge in prepoznaven prispevek k delovanju, ugledu in razvoju DOBA Fakultete.
Mag. Franci Pivec, prijatelj, svetovalec in predavatelj je z DOBO povezan že od začetka našega delovanja. Kot član Upravnega odbora DOBA Fakultete, član Sveta za razvoj e-študija na fakulteti in predavatelj predmeta Družba, država in Etika je aktivno vpet v naše delovanje, v snovanje naših usmeritev in vizije. Velik poznavalec razvoja in trendov visokega šolstva in e-izobraževanja v svetu ter podpornik razvoja e-izobraževanja na DOBI, ves čas našega delovanja podpira prizadevanja DOBE za enakopraven status javnih in zasebnih visokošolskih ustanov. Da se mora visokošolsko izobraževanje prilagoditi novi organizaciji znanja smo se na DOBI, prav s pomočjo mag. Pivca, zavedali in to tudi implementirali v naše delovanje.

S svojim delovanjem in predvsem podporo je pomembno vplival na naš razvoj in ugled DOBE v slovenskem in mednarodnem prostoru. Franci Pivec je prejemnik številnih mednarodnih in slovenskih priznanj.  Ponosni smo, da je naš podpornik, naš iskren sogovornik  s širino, z visokimi moralno etičnimi načeli, zmeraj pripravljen za skupno razmišljanje in iskanje odgovorov.

 

mag. Natalie C. Postružnik: NAGRADA za dolgoletno pedagoško delo in krepitev ugleda DOBE.
Mag. Natalie Cvikl Postružnik je magistrirala iz nemškega jezika. Skupno zgodbo z DOBA Fakulteto je pričela pisati kot visokošolska učiteljica predmetov s področja odnosov z javnostmi leta 2007. V predmete je vključevala najvidnejše tuje in domače zunanje strokovnjake, tradicionalne in virtualne okrogle mize ter projekte s podjetji. S svojo pedagoško ustvarjalnostjo navdušuje študente. Rezultat njenega dela so kar trije nazivi naj učiteljice po izboru študentov DOBA Fakultete. Ob pedagoškem delu je bila aktivna tudi na razvojnem področju fakultete ter bila vsa leta angažirana promotorka dejavnosti in dosežkov fakultete v širšem okolju.

 

Petra Arnejčič Munda: NAGRADA  za dolgoletno sodelovanje in izjemne pedagoške dosežke.
Petra Arnejčič Munda je po izobrazbi profesorica. Majhnemu timu DOBE se je pridružila že v prvih letih delovanja. Svoje strokovne in osebne sposobnosti je najprej dokazovala pri vodenju jezikovnih tečajev za otroke, mladino in odrasle. 

Sodelovanje z DOBO je z leti dozorevalo in se širilo na druga področja  usposabljanj s področja učenja, komuniciranja in poučevanja na višji strokovni šoli. V zadnjih letih pa je predvsem strokovno odlična in srčna online mentorica. Petra Arnejčič Munda širi svojo dobro prakso tudi med kolege in s tem dokazuje ljubezen do pedagoškega poklica.

 

dr. Suzana Golobb Strmšek: NAGRADA za dolgoletno sodelovanje pri pedagoškem in razvojnem delu DOBE.
Dr. Suzana Golobb Strmšek sodeluje z Višjo strokovno šolo od ustanovitve leta 1998. V programih predava predmete s področja komunikacije.

S svojo  odprtostjo in pristopom študente izjemno motivira, že dvakrat je bila izbrana za naj predavateljico po izboru študentov višje strokovne šole. Aktivna je tudi na razvojnem področju, saj je sodelovala pri razvoju treh programov. Je predavateljica, ki je poučevanje izbrala za svoje poslanstvo, znanje in izkušnje pa je vedno pripravljena odprto deliti z drugimi. 

 

doc. dr. Darko Števančec: NAGRADA za dolgoletno pedagoško delo in krepitev ugleda DOBE.
Doc. dr. Darko Števančec je doktoriral na področju psiholoških znanosti. Z njim in DOBO so se skupne ustvarjalne vezi pričele tkati že leta 2002. Njegovo delo na Višji strokovni šoli Doba in nato na DOBA Fakulteti zaznamuje kakovostno pedagoško delo s pretanjenim posluhom za študente, kar potrjuje tudi naziv ''naj učitelja po izboru študentov DOBA Fakultete'' leta 2018. Zavzeto se je vključeval v razvojne aktivnosti in sodeloval v prenovah in pri razvoju novih študijskih programov. Bogato znanje in izkušnje je bil vedno pripravljen odprto deliti med študente, kolege, pa tudi v širši javnosti. S svojim konstruktivnim pristopom je tako vsa leta sodelovanja soustvarjal ugled DOBE v slovenskem prostoru.   

 

Tanja Marhl: NAGRADA za dolgoletno pedagoško in strokovno delo na področju jezikovnega izobraževanja na DOBI.
Tanja Marhl je profesorica nemškega in slovenskega jezika, diplomirala je na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. Po študiju je želela svoje poklicne kompetence čim prej preizkusiti v praksi.

Na DOBI je predavateljica nemščine in slovenščine v jezikovnem centru že od leta 2002. Pooseblja vse njegove vrednote: odličnost, profesionalnost, zanesljivost, dinamičnost in čut za sočloveka in je zato že vrsto let zanesljiv in nepogrešljiv del jezikovnega centra na DOBI.

 

Matej Mušič: NAGRADA za udejstvovanje v študentski organizaciji DOBA Fakultete in krepitev njenega ugleda.
Matej Mušič je študent DOBA Fakultete od leta 2012. Diplomiral je v programu  Organiziranje in menedžment socialnih dejavnosti in  nadaljeval študij v  magistrskem programu Organiziranje in menedžment socialnih dejavnosti. Leta 2014 so ga študentje izvolili  za predsednika Študentskega sveta DOBA Fakultete, ponovno je bil izvoljen še dvakrat. Študentske interese je zastopal v SENATU, Upravnem odboru in drugih organih fakultete. Matej Mušič je s svojim delovanjem vsa leta širil ugled DOBA fakultete in se zavzemal za enakopraven položaj študentov zasebnih visokošolskih zavodov v primerjavi z javnimi ustanovami. Aktivno sodeluje in zastopa našo fakulteto v Skupnosti samostojnih visokošolskih zavodov in v raznih organih na ministrstvu ter širše.
 

Ksenija Drolc: POHVALA za prizadevno strokovno delo na DOBA Fakulteti.
Ksenija Drolc se je Dobi pridružila v devetdesetih letih  kot študentka. Zelo hitro se je pokazala njena usmerjenost k vedno novim izzivom in želja po nenehni strokovni rasti. To jo je vodilo, da je svojo izobrazbo nadgradila s specializacijo menedžment kakovosti v izobraževanju ter na DOBA Fakulteti začela novo karierno pot. Pridobljena znanja je uspešno implementirala v strokovno delo akademske svetovalke in nato vodje študijskih programov.

Njeno delo na DOBA Fakulteti odlikuje umirjena energija, kakovostno, konstruktivno in odgovorno delo še posebej na specializiranih področjih, kot so udejanjanje notranjega mentorstva, akreditacijski in evalvacijski postopki ter interni razvojni projekti.


 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli