Novice

Spremljajte naše novice
13. september 2022

Priznanje Višje strokovne šole za Najboljšega predavatelja v študijskem letu 2021/2022

Na DOBI sodeluje pri študijskem procesu več kot 210 učiteljev in predavateljev, ki s svojim zavzetim in odličnim pedagoškim delom, z uvajanjem sodobnih učnih metod in pristopov, ki spodbujajo aktivnost študentov, zvišujejo kakovost študijskih rezultatov.

Priznanje in laskav naziv si je letos prislužil predavatelj mag. Klemen Žibret.

Mag. Klemen Žibret predava predmete Sodobno vodenje pisarne, Osnove upravljanja in organizacija poslovanja ter Osebni in profesionalni razvoj na Višji strokovni šoli.

Ob izboru in pridobitvi naziva je zapisal:

»Naziv »naj predavatelj« je velika čast in priznanje, hkrati pa tudi obveza in zaveza nadaljnji predanosti pri delu in odličnosti.

Ključno pri mojem delu s študenti je v njih prebuditi občutek radovednosti. Študent si mora želeti izvedeti več, biti pogumen in drzen, da nadalje raziskuje in odkriva do sedaj še neznano. Hkrati pa mora biti razmišljujoč, kritičen do novih spoznanj ter usmerjen v to, kako bo lahko pridobljena znanja uporabil v praksi. Ob tem mora biti kritičen do vsega, kar je do zdaj izvedel in spoznal.

Verjamem, da je delo s študenti usmerjeno v ustvarjanje boljše prihodnosti za vse – za študente same, za organizacije v katerih so oz. bodo zaposleni in tudi za širšo družbo. Le tako bo naše skupno delo doseglo prave in trajnostne učinke.«

Najboljšemu predavatelju se zahvaljujemo za njegovo angažiranost in strokovnost, ki jo cenijo tudi naši študenti. S svojim delom in strokovnim znanjem je študente obogatil z znanjem in kompetencami, ki jih potrebujejo za razvoj svoje kariere.

Za osvojeni naziv čestitamo.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli