Novice

Spremljajte naše novice
03. september 2021

Prosto delovno mesto: Ravnatelj/ica Višje strokovne šole na DOBI

Višja strokovna šola na DOBI sodi med največje zasebne višješolske ustanove z največjo ponudbo študijskih programov v regiji.

Če ste samoorganizirana, dinamična, prilagodljiva in podjetna oseba, ki si želi razvojnih izzivov v inovativni poslovni skupini DOBA, vas vabimo, da se pridružite našemu timu. 

Opis delovnega mesta

 • odgovoren za organiziranje, načrtovanje in vodenje dela višje strokovne šole;
 • vodi, motivira in usmerja sodelavce na področju višje strokovne šole za doseganje postavljenih ciljev;
 • izvaja svetovalno in pedagoško delo s predavatelji ter skrbi za realizacijo izobraževanj predavateljev;
 • načrtuje, koordinira in izvaja projektno ter razvojno delo;
 • zagotavlja kakovost in strokovno delo na višji strokovni šoli;
 • skrbi za povezovanje z okoljem (ustanove, podjetja in šole ipd.) ter mednarodno sodelovanje;
 • skrbi za promocijo višje strokovne šole ter koordinira in izvaja informativne dneve;
 • pripravlja študijski koledar, model izvedbe, izvedbene predmetnike in urnike;
 • sodeluje s predavatelji pri pripravi predmetov ter pripravi predmetov v virtualnem učnem okolju;
 • skrbi za izvedbo predmetov ter spodbuja in spremlja delo študentov višje strokovne šole;
 • pripravlja predloge gostujočih predavateljev in skrbi za realizacijo gostujočih predavanj;
 • upravlja sistem preverjanja in ocenjevanja znanja, pripravlja razporede izpitnih rokov in koordinira njihovo izvedbo.

Kandidat  mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16-popr. in 25/17-Zvaj in 123/21). 

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • veljaven naziv predavatelj višje šole,
 • 5 let delovnih izkušenj na področju izobraževalnega dela,
 • poznavanje zakonodaje, predpisov in standardov s področja višjega šolstva,
 • računalniška znanja MS Windows, Word, Excel, PowerPoint, 
 • aktivno znanje angleškega jezika.

Kandidat morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje organizacijske enote oz. šole. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let, s polnim delovnim časom. 

Prijavi priložite dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ter dodatno ustrezno dokumentacijo:

 • potrdilo o izobrazbi,
 • potrdilo o veljavnem nazivu predavatelj višje strokovne šole,
 • dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju (najmanj 5 let),
 • kratek življenjepis.

Prijavo z dokazili pošljite do petka, 10. septembra, na naslov: DOBA EPIS d.o.o., Prešernova ulica 1, 2000 Maribor, s pripisom »Prijava na razpis ravnatelja VSŠ« ali po elektronski pošti zaposlitev@doba.si

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli