Novice

Spremljajte naše novice
15. februar 2022

Prvi prijavni rok za višješolske (2-letne) programe do 18. marca

Kako uredite prijavo in si zagotovite prosto mesto:

Na prosta mesta se prijavite z elektronskim prijavnim obrazcem >>> na spletni strani Višješolske prijavne službe.

Natisnjen in podpisan prijavni obrazec pošljite najkasneje do 18. 3.:

  • s priporočeno pošiljko na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje ali
  • skeniranega na e-naslov: prijava.vps@sc-celje.si

Overjene kopije spričeval priložite le, če ste šolo končali pred junijem 2002.

Julija vas bomo povabili, da potrdite vpis. Izidi izbirnega postopka bodo znani najpozneje do 21. julija.

Za dodatne informacije, smo vam na voljo na: visja@doba.si, po telefonu: 02 228 38 76 ali pa se naročite na osebno svetovanje na petra.hanzel@doba.si

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Deli