Novice

Spremljajte naše novice
19. februar 2021

Prvi prijavni rok za višješolske programe do 18. marca

Študij v višješolskih programih vam daje odlično priložnost, da v samo dveh letih zvišate svojo izobrazbo in pridobite tista praktična uporabna znanja ter ključne strokovne kompetence, ki jih delodajalci danes najbolj potrebujejo. Zagotovite si prosto mesto že zdaj in oddajte prijavo v izbrani program do 18. marca.

KAKO UREDITE PRIJAVO:

  1. Na prosta mesta se lahko prijavite do 18. marca z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe
  2. Izpolnjen prijavni obrazec natisnite in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.
  3. Julija vas bomo povabili, da potrdite vpis.
  4. Overjene kopije spričeval priložite le, če ste šolo končali pred junijem 2002.

Če želite še kakšne informacije, smo vam na voljo na: visja@doba.si, po telefonu: 02 228 38 76 ali pa se naročite na osebno svetovanje na petra.hanzel@doba.si

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli