Novice

Spremljajte naše novice
11. september 2023

Razvojno srečanje visokošolskih učiteljev, online mentorjev DOBA Fakultete ter predavateljev Višje strokovne šole DOBA

V sklopu aktivnosti nenehnega izboljševanja kakovosti študijskega procesa na DOBI in v širšem kontekstu razvoja in sprememb, ki jih prinaša uporaba orodij umetne inteligence, bomo letošnje razvojno srečanje posvetili premisleku o izvajanju študijskega procesa ter posodobitvi in dopolnitvi načinov preverjanja in ocenjevanja znanja.

Srečanje bo potekalo v dveh delih, z vmesnim individualnim delom.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Deli