Novice

Spremljajte naše novice
10. november 2021

Redni študenti višješolskega programa Poslovni sekretar že med študijem pridobivajo dragocene praktične izkušnje

Tudi v šolskem letu 2021/2022 smo začeli z izvedbo projekta študentov VSŠ Doba Maribor v sodelovanju z Društvom TOTI DCA Maribor. V okviru projekta bodo študenti pri predmetih Projektno organiziranje poslovnih dogodkov, Poslovno sporazumevanje v slovenskem jeziku in Grafični in spletni dizajn v pisarni pod mentorstvom višješolskih predavateljic organizirali spletni dogodek za Društvo TOTI DCA Maribor. Predstavili bodo delavnice treninga možganov, joge za starejše, stenografije, likovno delavnico, križemkražem in hobby delavnico. 

Študente je obiskal tudi predsednik društva TOTI DCA, gospod Marjan Holc, gostili so strokovno predavanje gospoda Mira Mihca na temo strategij oglaševanja, v timih pa so že sodelovali na tečajih in opravili prva fotografiranja ter intervjuje z uporabniki. 

Veliko dela je še pred nami, a se ga veselimo, saj se zavedamo, kako dragocena je prepletenost teorije in prakse in kako pomembne so izkušnje, ki jih bomo pridobili. 

Študenti programa Poslovni sekretar, 2. letnik

 

 

 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Deli