Novice

Moč besede in karizme
19. junij 2019

Retorika - umetnost vladanja človeškega uma

Zelo hitro se nam lahko zgodi, da se znajdemo v situaciji, ko kakšen stavek prehitro izrečemo, kasneje pa občutimo nelagodje in si želimo, da tega ne bi nikoli izrekli. Nasprotno si včasih želimo izraziti svoje mnenje, vendar smo negotovi in imamo občutek, da enostavno ne najdemo pravih besed in raje molčimo.

Danes je zelo pomembno, da se učimo veščine komuniciranja in javnega nastopanja ter tako dobivamo znanja in kompetence, kako pravilno komunicirati in uporabiti neverbalno komunikacijo: kaj početi z rokami, kako nadzorovati držo telesa, ne nazadnje, kako razmišljati pred, med in po samem nastopu.

Moč besed - sproščeno, samozavestno, prepričljivo nastopanje je konkurenčna prednost

Nastopa v tem kontekstu ne poimenujemo zgolj kot govora pred večjo množico ljudi, pač pa imamo v mislih predvsem vsakodnevni nastop. Anja Križnik Tomažin je večkrat izpostavila, da smo vsi mi po poklicu, na neki način govorci. V službi se namreč srečujemo s sodelavci, nadrejenimi, podrejenimi, kupci, strankami, konkurenti, sodelujemo pri razgovorih ali se jih sami udeležimo. S kompetencami retorike in nastopanja pridobivamo znanja, kako upravljati s tremo in kako se pravilno psihično pripraviti za kakršnokoli komunikacijo. Iz teh sposobnosti lahko sledi konkurenčna prednost tako v poslu kot v osebnem življenju. Tehnike soočanja s tremo pri nastopanju nam lahko v veliki meri pomagajo tudi pri uravnavanju soočanja s vsakodnevnim stresom.

Naši študentje odlični v predstavljanju idej in podajanju informacij

Študentje DOBA Fakultete se tekom online študija srečujejo s številnimi predmeti, pri katerih tovrstne kompetence in znanja pridobivajo in razvijajo. Na dodiplomskem študiju se pobližje seznanijo s Poslovnim komuniciranjem in interkulturnim dialogom ter Jezikom stroke in evropske dimenzije (vse predmete izvajamo tudi v tujem jeziku). Predmet Interno komuniciranje obravnava odnose z zaposlenimi ter snovanje, načrtovanje, izvajanje in vrednotenje komuniciranja znotraj organizacij. Javno nastopanje in retorika je eden od predmetov programa Marketing, družbeni mediji in odnosi z javnostmi. Študentje osvojijo temeljne prvine dobrega in uspešnega javnega nastopanja in retorike, kar se odraža pri njihovih javnih, poslovnih in osebnih nastopih. Poslovni svet zahteva vzpostavljanje odnosov in pri tem izjemno pomembno vlogo igra posameznikova sposobnost odličnega javnega nastopanja in predstavljanja idej. Pri predmetu Komuniciranje in nove tehnologije naši študentje spoznajo temeljna načela, teorije in modele komuniciranja, osnovne tehnike komunikacije v okviru razvoja novih tehnologij, s tem pa razvijajo sposobnosti medkulturnega komuniciranja. Naj omenim še predmet Komunikacija in medosebne kompetence, ki ponuja odgovore na vprašanja, kot so: kakšna je vloga komunikacije kot medosebnega procesa za zadovoljevanje interesov, druženja, premoščanja razlik, oblikovanja stališč in pozitivnega odnosa do drugih; kaj se dogaja v medosebnih odnosih, zakaj je ustrezna komunikacija tako pomembna; kako vplivajo naša čustva na medosebne odnose.

Dober govornik poslušalca prepriča o čemerkoli

Na magistrskem online programu, študentom ponujamo vsebine s področja Komuniciranja s vplivnimi javnostmi in komuniciranja. Pogosteje kot se tega zavedamo, smo se posamezniki v različnih okoliščinah prisiljeni angažirati v vlogi lobista oziroma pri pogajanjih zastopati svojo organizacijo. Kdor ne zna dobro komunicirati, ne bo znal poslovnim partnerjem ali organom oblasti uspešno predstaviti produktov, storitev ali projektov svoje organizacije, pridobiti kupcev ali investitorjev ter si pridobiti primernega položaja v lastnem delovnem okolju. Katere komunikacijske tehnike uporabljamo pri oglaševanju in prodaji? Kako vodimo učinkovit prodajni pogovor? Kako uspešno javno nastopati? To študentje izvedo pri predmetu Korporativno komuniciranje.  

Priložnosti za nadgradnjo veščine spretnega in uspešnega govornega prepričevanja, je več kot dovolj. Študente učimo, kako postati dober govornik, ki se zaveda, da je poslušalce mogoče prepričati o čemerkoli. Če gre zaupati grškemu filozofu Protagori, je merilo vseh stvari prav človek. Vse je odvisno od tega, kako on sam zaznava, čuti in presoja ... Zato je verjel, da lahko vsako stvar ravno zaradi njene relativnosti povsem enakovredno zagovarjamo. Sposobnost dobrega retorika, je torej zagovarjati neko stališče in mu znati tudi nasprotovati, ne glede na to, ali se sam s tem strinja ali ne.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Deli