Novice

Spremljajte naše novice
20. april 2018

Seminar za mentorje praktičnega izobraževanja

Na Višji strokovni šoli na Dobi se zavedamo, da je praktično izobraževanje izjemno pomemben del višješolskega strokovnega izobraževanja. Višje strokovne šole in delodajalci skupaj oblikujemo diplomanta in prispevamo k njegovemu znanju in kompetencam.

Prav to zavedanje pomembnosti kakovostnega praktičnega izobraževanja za izgradnjo diplomanta je bilo naše vodilo pri razvoju Seminarja za mentorje praktičnega izobraževanja. V sredo, 18. 4. 2018, smo ga izvedli že dvajsetič.

S ponosom lahko zapišemo, da je z Višjo strokovno šolo na Dobi v 20 letih v sklopu praktičnega izobraževanja študentov sodelovalo že več kot 980 delodajalcev ter več kot 1200 mentorjev.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli