Novice

Spremljajte naše novice
13. januar 2020

Slovenci se radi izobražujemo

Pri vključenosti v izobraževanje Slovenija še zmeraj zaostaja za EU, kar ne velja za število Slovencev, ki imajo zaključeno terciarno izobraževanje, kar je v skladu s strategijami EU nad 40 %.

11 % odraslih med 25 in 64 letom se je v Sloveniji vključilo v izobraževanje v obdobju enega meseca. Malce prednjačijo ženske, ki jih je bilo več za 2,5 %. EU cilj je postavljen na 15 %.

42 % prebivalcev Slovenije, v starosti med 30 in 34 letom, je končalo terciarno izobraževanje (kamor se štejejo tako univerze kot višje strokovne šole). Ženske so v veliki prednosti, saj jih ima končano terciarno stopnjo 56 %, moških le 32 %. V EU strategiji 2020 je cilj postavljen nad 40 %, kar v Sloveniji tudi dosegamo.

Na DOBI že 30 let skrbimo za vseživljenjsko izobraževanje in višjo izobrazbo Slovencev.  V naše visokošolske in višješolske programe se vsako leto vpiše več kot 1.200 novih študentov in skupaj je v 30. letih »naš prag« prestopilo več kot 49.228 udeležencev in študentov. Z več kot 100 različnimi programi formalnih in neformalnih oblik izobraževanja in usposabljanja za različne ciljne skupine in različna starostna obdobja skrbimo za spodbujanje potreb po izobraževanju in dvig izobrazbene ravni posameznikov tako v Podravski regiji, v celotni Sloveniji in tudi preko naših meja. Tudi v prihodnje bomo z veseljem skrbeli za vseživljenjsko izobraževanje in s tem večanje zadovoljstva ljudi.

Vsi podatki veljajo za leto 2018; vir: Eurostat

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo