Novice

Spremljajte naše novice
31. maj 2018

Sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih

Izšel je Javni razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih, ki vam omogoča, da si povrnete stroške neformalnih izobraževanj. Sem sodijo tudi tečaji tujih jezikov, mini MBA ... za katere ste pridobili potrdilo o udeležbi oz. dokazilo o zaključenem usposabljanju.

Namenjen je:

  • posameznikom, ki so v rednem delovnem razmerju v R Sloveniji,
  • samostojnim podjetnikom, ki niso v delovnem razmerju pri drugem delodajalcu,
  • posameznikom, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi.

Pogoj je, da je posameznik stroške usposabljanja pokril sam. Posamezni prijavitelj je upravičen do sofinanciranja stroška neformalnega izobraževanja in usposabljanja v višini 70 % dejansko nastalega stroška, vendar največ do višine 610,00 EUR za posamezno vlogo. Uveljavljate lahko stroške, ki so nastali v obdobju od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.

Rok za oddajo vlog je od 25. 5. do 5. 9. 2018. Odpiranje vlog bo potekalo vsak mesec do konca razpisnega roka v več odpiranjih.

Besedilo Javnega razpisa, Navodila za prijavo ter Prijavni obrazec najdete na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli