Novice

Spremljajte naše novice
26. marec 2024

Študentje VSŠ DOBA opravljajo prakso v 77 podjetjih

V okviru višješolskega študija študentje pridobivajo znanja in veščine tudi na praktičnem izobraževanju v podjetju.

Iz anket lanskega leta je razvidno, da so bili delodajalci z delom študentov zelo zadovoljni. Poudarili so, da so študenti v obdobju praktičnega usposabljanja pridobili določena znanja in izkušnje na področju dejavnosti podjetja/ustanove in bili ustrezno usposobljeni. Študentje tako spoznajo v praksi kaj pomeni teorija, ki so se učili v šoli. Zapisali so tudi, da je praktično izobraževanje tudi za njih pomembno, saj tako spoznajo trg mlade delovne sile in potencialne delavce.

Kot najboljša znanja in kompetence naših študentov so izpostavili socialne kompetence, sledijo informacijska znanja in kompetence, osebnostne kompetence, temeljna strokovna znanja in kompetence, podjetnost in proaktivnost, inovativnost in kreativnost.

Prav tako so z izvajanjem praktičnega izobraževanja zadovoljni študentje.

  • 'Zdaj lahko teorijo uporabimo tudi v praksi, ter se iz tega veliko naučimo.'
  • 'Zaradi praktičnega izobraževanja sem dobil zaposlitev.'
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Deli