Novice

Spremljajte naše novice
10. maj 2022

Študijski obisk v Oxfordu in Londonu

S skupino ravnateljev in direktorjev višjih strokovnih šol Slovenije se je ravnateljica Višje strokovne šole na Dobi Helena Vogrinec udeležila študijskega obiska v Oxfordu in Londonu. Študijski obisk je potekal med 3. in 6. majem 2022, v sklopu Erasmus mobilnosti osebja.

»Takoj po prihodu smo se udeležili polfinalnih zagovorov v okviru globalnega tekmovanja »Map the System«, ki študente spodbuja k sistemskemu razmišljanju o družbenih in okoljskih problemih. Zagovori projektov so potekali na Saïd Business School v organizaciji univerze v Oxfordu. Zmagovalna skupina tega večera se bo udeležila finala, ki bo v juniju 2022. Na West London Institute of Technology smo si ogledali specializirane laboratorije in opazovali izvajanje vaj. Vaje potekajo v manjših skupinah in temeljijo na praktičnih preizkusih posameznih zakonitosti. Predstavili so nam tudi sodelovanje s trgom dela in delodajalci, med katerimi je največji letališče Heathrow, ki je tudi največji delodajalec na enem delovišču v Londonu.  Imajo zelo dobro vpeljan sistem vajeništva. BTEC in Pearson sta pojasnila kako pripravljajo nove oz. prenavljajo obstoječe programe ter kako zagotavljajo kakovost in enotne standarde izvedbe ne glede na to v kateri državi oz. instituciji se program izvaja.

Angleško združenje višjih strokovnih šol (Association of Colleges) je predstavilo novo Touring shemo za internacionalizacijo angleških višjih šol po Brexitu in izstopu iz Erasmus programskih držav. Obiskali smo še Brasenose College in Kellogg College, kjer so nam študenti in zaposleni predstavili višje- in visokošolski vajeniški sistem, ki študentom omogoča možnost študija na delovnem mestu. Vse nas je navdušil vodeni ogled Bodleianove knjižnice, ki je glavna raziskovalna knjižnica Univerze v Oxfordu in ena najstarejših knjižnic v Evropi. Z več kot 12 milijoni predmetov je druga največja knjižnica v Veliki Britaniji.

Pred odhodom smo sodelovali še na predavanju dr. Petra Drobaca, direktorja Skoll Centre for Social Entrepreneurship, ki nam je predstavil projekt »System Thinking and GOTO Projects at University of Oxford Saïd Business School.

Med obiskom smo lahko opazovali, kako se šole v okviru Oxfordske univerze med seboj povezujejo in sodelujejo, posebej pa velja izpostaviti skrb za medkulturno spoštovanje in strpnost, saj se v Oxfordu izobražujejo študenti, ki prihajajo iz vsega sveta in pripadajo različnim verskim ter etničnim skupnostim.«

Obisk je prispeval k mednarodnemu ugledu DOBE, utrjevanju vezi z mednarodnimi partnerji, tkanju vezi s kolegi drugih slovenskih višjih šol, prenosu dobrih praks ...

Ključni del Erasmus mobilnosti na DOBI pa je namenjen prav študentom. Vtise študentov Višje šole iz mobilnost si lahko preberete tukaj: https://www.doba.si/visja-strokovna-sola-1/o-visji-strokovni-soli/mobilnost/vtisi-studentov

 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli