Novice

Spremljajte naše novice
29. oktober 2017

Svet NAKVIS-a je DOBA Fakulteti podaljšal akreditacijo za pet let in šestim online študijskim programom za nedoločen čas

Na nobenem od področij, ki so bila predmet presoje kakovosti: organizacija in izvedba izobraževanja, vpetost v okolje, delovanje visokošolskega zavoda, kadri, študenti, materialne razmere in zagotavljanje kakovosti skupina zunanjih strokovnjakov ni ugotovila neskladij.

DOBA Fakulteta je ponovno potrdila, da sodi med visoko kakovostne visokošolske inštitucije in je z lastnim razvojnim in raziskovalnim delom vodilna na področju online študija v Sloveniji, kar je v preteklosti potrdila tudi z mednarodno akreditacijo. Z nenehnim in sistematičnim zagotavljanjem in izboljševanjem kakovosti na vseh področjih, s spodbujanjem kulture kakovosti in odličnostjo delovanja, fleksibilnostjo, stalnim inoviranjem in usvajanjem novih izzivov ustvarjamo nove priložnosti za vse, ki želijo biti uspešni tako v poslovnem svetu kot v osebnem življenju.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli