Novice

Spremljajte naše novice
09. junij 2018

Udeležba na Erasmus+ izobraževanju

DOBA Fakulteta in Višja strokovna šola sta ponosni lastnici Erasmus+ listin, ki študentom, zaposlenim in učiteljem omogočata mobilnosti v tujini v namene študija, praktičnega izobraževanja, poučevanja in usposabljanja.

Projekt Erasmus+ na vsaki šoli zahteva dobro organizacijo, zato se naša Erasmus koordinatorica redno izobražuje in seznanja z novostmi. V juniju se je zato udeležila Erasmus+ 2018 poletne šole za pogodbenike in koordinatorje projektov mobilnosti v visokem šolstvu KA103 in KA107, ki jo je organizirala Nacionalna agencija CMEPIUS. Udeleženci so se seznanili s pravili in novostmi pogodbenega leta 2018, s pogodbeno dokumentacijo, finančnim okvirjem projektov, si izmenjali dobre prakse izvedbe projektov mobilnosti ter se med drugim udeležili delavnic o skritih kompetencah in internacionalizaciji doma.

Preberite vtise udeležencev iz mobilnosti Erasmus+

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo