Novice

Spremljajte naše novice
27. marec 2018

Uspešna izmenjava dobrih praks na srečanju partnerskih šol v Grazu

Projektni tim ekspertov Evropskega centra za moderne jezike v Gradcu, v Avstriji, v katerem aktivno sodeluje tudi Lea Štiberc, vodja jezikovnega centra in ravnateljica srednje šole, je 20. in 21. marca 2018, na Evropskem centru za moderne jezike v Gradcu, vodil srečanje strokovnjakov s področja poučevanja in učenja tujih jezikov. Srečanja se je poleg projektnega tima udeležilo še 14 predstavnikov partnerskih šol, ki sodelujejo v projektu. Strokovno srečanje je bilo namenjeno testiranju orodij, ki jih je v okviru projekta Learning environments where modern languages flourish razvil projektni tim, izmenjavi dobrih praks na področju poučevanja tujih jezikov ter oblikovanju učnih okolij, ki spodbujajo učenje tujih jezikov. Srečanje partnerskih šol je bilo izredno uspešno, udeleženci srečanja so pohvalili predvsem bogato izmenjavo izkušenj, strokovnosti in znanja.

Na podlagi rezultatov srečanja se bo projektni tim posvetil dopolnitvi orodij, ki jih je razvijal v času trajanja projekta (Matrix, TrEOl, Masterplan), nadaljnjemu oblikovanju učnih okolij, ki spodbujajo učenje jezikov, se lotil zaključnih faz razvoja pristopa učenja EOL, dopolnil kazalnike kakovosti ter pričel s pripravo aktivnosti za zaključno delavnico, ki je predvidena v letu 2019.

Več o projektu EOL in možnostih sodelovanja na http://eol.ecml.at/

O Evropskem centru za moderne jezike (ECML)

Evropski center za moderne jezike (ECML) je ustanova Sveta Evrope s sedežem v Gradcu, Avstriji. V sodelovanju z Oddelkom za jezikovno politiko Sveta Evrope deluje kot usmerjevalec prenove poučevanja in učenja jezikov. Pomaga interesnim skupinam v državah članicah pri združevanju politike jezikovnega izobraževanja s prakso. V okviru mreže, ki jo sestavljajo vodilni strokovnjaki, vodi štiriletne programe, ki so osredotočeni na ključna in pereča vprašanja v izobraževanju.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli