Novice

Spremljajte naše novice
15. junij 2022

Uspešno smo zaključili tretjo izvedbo mikro master programa Inovativno izobraževanje online

Program je namenjen visokošolskim učiteljem in višješolskim predavateljem, dekanom, prodekanom visokošolskih ustanov in vsem, ki jih zanimajo sodobni pristopi v uvajanju online izobraževanj.

Program se izvaja v celoti online in traja 3 tedne. Izvajalci programa so strokovnjaki s področja online izobraževanja z bogatimi izkušnjami iz prakse. Med izobraževanjem udeležence spremlja tudi online mentor.

Program je razdeljen na tri enotedenske module, ki obsegajo teoretične in razvojne vidike online izobraževanja, načrtovanje online izobraževanja s sodobnimi pedagoškimi pristopi ter preverjanje in ocenjevanje znanja. Podrobnejše vsebine programa in opisi predavateljev so dostopni na spletni strani programa. Program je do sedaj uspešno opravilo 70 udeležencev.

Izjave udeležencev:

Hvala, da sem lahko bila del tima oz. da ste mi omogočili tovrstno izkušnjo.

Znova ste me navdušili. S pristopom, s strokovnostjo, inovativnostjo in odnosi.

»Izobraževanje v Mikro master programu mi predstavlja izziv, kajti na osnovi pridobljenega znanja bom nadgradila svoje pedagoško delo. Še zlasti sem zadovoljna s pridobljenimi kompetencami  zastavljanja učnih izidov  in učnih aktivnosti s pomočjo tehnologije  v online pristopih, ter podajanje ustreznih povratnih informacij študentom.  Pridobljene veščine mi bodo v pomoč in jih bom s pridom uporabljala pri svojem nadaljnjem delu s študenti v online izobraževanju.« mag. Jožica Razpet, predavateljica na Višji strokovni šoli DOBA

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli