Novice

Spremljajte naše novice
02. oktober 2020

V študijsko leto premišljeno in online preizkušeno

Na DOBI online študij niso večurna snemana predavanja, temveč dinamične študijske aktivnosti z večplastno celostno podporo študentom.

Na DOBA Fakulteti bo v novem študijskem letu več kot 1.100 študentov študiralo v celoti online, brez fizičnega kontakta med profesorji in študenti, a hkrati z veliko socialnih interakcij in interaktivnosti. Online študij omogoča drugačno kakovost študija, večjo dostopnost in fleksibilnost.

Za dodiplomske, magistrske in doktorske programe na DOBA Fakulteti se v glavnem odločajo zaposleni študentje, ki si želijo sprememb v svoji karieri.

Na Višji strokovni šoli na DOBI smo se po tehtnem premisleku odločili, da bomo ob upoštevanju vseh navodil NIJZ in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport redni študij izvajali klasično, za izredne študente pa bomo programe izvajali online ali v kombinirani obliki. Na Višji strokovni šoli je v 8 programov vpisanih več kot 400 študentov.

Študijsko leto na DOBI novi študenti začenjajo z uvodnimi dnevi, na katerih se študenti med seboj spoznajo, se seznanijo s pravili in načinom študija ter usvojijo uporabo virtualnega učnega okolja. Šele po temeljiti uvodni pripravi na študij se študenti vključijo v prvi predmet. Študenti na uvodnih dnevih spoznajo tudi svojega osebnega akademskega svetovalca, ki študenta s spremlja od začetka študija do diplomiranja.

Na DOBI online študij niso večurni, enosmerni posnetki predavanj. Pomembni so sodobni pedagoški pristopi, ki zahtevajo aktiven študij in sodelovanjem študentov, kjer je veliko interakcije med študenti in učitelji ter študenti samimi, pomembna je celostna podpora ter sprotno preverjanje in ocenjevanje znanja. Tako kot to zahtevajo mednarodni standardi online izobraževanja. DOBA ima za izvajanje online študija 2 mednarodni akreditaciji.

Ključ do uspeha študentov pri online študiju je celostna podpora. Za nemoten potek izvajanja pedagoškega procesa skrbijo poleg učiteljev še online mentorji, vodje programov in tehnična podpora, ki je študentom na voljo po principu 24/7.

Tudi letos bomo DOBIN model online študija nadgradili skladno z novimi pedagoškimi spoznanji in razvojem sodobnih tehnologij, skrbimo za usposabljanje učiteljev, ki si morajo za online poučevanje pridobiti certifikat. Online izobraževanje namreč že dolgo ni več stvar tehnologije in opreme, ampak predvsem miselnosti.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli