Novice

Spremljajte naše novice
25. maj 2021

Višja strokovna šola DOBA na 10. letni konferenci Kakvost v višjih strokovnih šolah

V sredo, 26. maja 2021, bo potekala 10. letna konferenca Kakovost v višjih strokovnih šolah z naslovom Zelena in digitalna kakovost, na kateri bo Višja strokovno šola DOBA, kjer že 23 let izobražujemo strokoven kader, predstavila projekt Študenti in starejši z roko v roki.

Na konferenci bodo predstavljene dobre prakse na področju višjega šolstva, uspešna podjetja s področja digitalizacije, projekt izpopolnjevanja mentorjev praktičnega izobraževanja v podjetjih in doseganje strateških ciljev Skupnosti VSŠ, spodbujanje kakovosti kadrov na VSŠ ter na kratko predstavljeni izbrani prispevki, ki tematsko pokrivajo zeleno in digitalno kakovost.

Dobre prakse na področju višjega šolstva, med njimi tudi projekt rednih študentov programa Poslovni sekretar Višje strokovne šole DOBA z naslovom Študenti in starejši z roko v roki, ki je povezoval tri predmete, in sicer Projektno organiziranje poslovnih dogodkov, Poslovno sporazumevanje v slovenskem jeziku ter Grafični in spletni dizajn v pisarni, bodo predstavljene v zborniku konference. Prispevek za zbornik so pripravile Andreja Markač Hleb, Polonca Čontala Piberl in Marija Toure.

Šolsko leto 2020/21 je bilo poseben izziv, saj se je bilo zaradi covid-19 krize potrebno prilagoditi ter projekt v celoti izpeljati v online obliki. Za študente je bila to torej nova oblika dela in hkrati so bile to zanje tudi nove vsebine. Osnovni cilj projekta je bil bodočim poslovnim sekretarkam omogočiti izkustveni vidik učenja, torej povezavo teorije in prakse ter osebno izkušnjo priprave dogodka.


 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli