Novice

Spremljajte naše novice
12. november 2021

Višja strokovna šola DOBA na Nacionalni strokovni konferenci Kreativna učna okolja

Višja strokovna šola je s prispevkom Predavatelj v vlogi koordinatorja izkustvenega učenja ob pripravi dogodka Študenti VSŠ Dobe in starejši z roko v roki sodelovala na nacionalni konferenci Kreativna učna okolja.

Nacionalna strokovna konferenca Kreativna učna okolja, na kateri so bili predstavljeni primeri dobrih praks iz vrste slovenskih osnovnih, srednjih in višjih šol, je potekala 10. in 11. novembra 2021 v Rimskih termah.

Predstavili smo projekt rednih študentov programa Poslovni sekretar na Višji strokovni šoli DOBA z naslovom Študenti in starejši z roko v roki, ki smo ga izpeljali skupaj z društvom TOTI DCA.

Šolsko leto 2020/21 je bilo poseben izziv, saj se je bilo zaradi covid-19 krize potrebno prilagoditi ter projekt v celoti izpeljati v online obliki. Za študente je bila to torej nova oblika dela, hkrati pa so bile zanje nove tudi vsebine. Osnovni cilj projekta je bil bodočim poslovnim sekretarjem omogočiti izkustveni vidik učenja, torej povezavo teorije in prakse ter osebno izkušnjo priprave dogodka.

Skozi ta način dela so študenti s projektom pridobili:

  • kritično razmišljanje in samostojno odločanje ter reševanje problemov pri izvajanju projekta,
  • sposobnost pozitivnega vplivanja na cilje projekta,
  • prilagodljivost novim situacijam ter usmerjenost v nenehno izboljševanje delovnih rezultatov,
  • učinkovito upravljanje z informacijami in usmerjenost v timsko delo,
  • kolegialnost in pošten odnos do vseh sodelujočih v projektu.

Zbornik vseh prispevkov je objavljen na spletni strani konference.

 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Deli