Novice

Spremljajte naše novice
08. november 2018

Višja strokovna šola na 8. konferenci Kakovost v višjem šolstvu

V torek, 6. novembra 2018, je potekala že 8. konferenca Kakovost v višjem šolstvu. Moto letošnje konference je bil »S projektnim delom do večje kakovosti v višjem strokovnem izobraževanju«.

Na Razpis je prispelo dvajset prispevkov, za predstavitev na konferenci jih je bilo izbranih med. Med njimi tudi prispevek predavateljic višje strokovne šole Andreje Markač Hleb in Valerije Gašparič z naslovom Z izkustvenim učenjem in medpredmetno povezavo do ključnih kompetenc v Višješolskem študijskem programu Poslovni sekretar; Primer organizacije medgeneracijskega druženja v izvedbi študentov VSŠ Doba.

V prispevku sta predstavili potek izvedbe projekta dobrodelne dražbe, ki so jo v šolskem letu 2017/18 pripravili in izpeljali študentje 2. letnika Višje strokovne šole DOBA, smer Poslovni sekretar.

Projekt je bil izpeljan kot medpredmetno povezovanje predmetov Projektno organiziranje poslovnih dogodkov, Poslovno sporazumevanje v slovenskem jeziku, Grafični in spletni dizajn v pisarni, Osnove upravljanja in organizacija poslovanja in se je zaključil z izvedbo realnega dogodka Dobrodelna dražba študentov.

Študenti so s projektom pridobili in uresničili: kritično razmišljanje in samostojno odločanje ter reševanje problemov pri izvajanju projekta, sposobnost pozitivnega vplivanja na cilje projekta, prilagodljivost novim situacijam ter usmerjenost v nenehno izboljševanje delovnih rezultatov, učinkovito upravljanje z informacijami in usmerjenost v timsko delo ter kolegialnost in pošten odnos do vseh sodelujočih v projektu.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli