Novice

Spremljajte naše novice
09. september 2018

Višja strokovna šola na Dobi se je prijavila na Razpis za podelitve priznanja Skupnosti višjih strokovnih šol

Skupnosti VSŠ podelili zaslužno priznanje vsem, ki so pomembno prispevali k razvoju, prepoznavnosti in ugledu višjega strokovnega izobraževanja.

Višja strokovna šola DOBA je bila dvajset let nazaj prva zasebna višja šola v Sloveniji. Z jasno usmeritvijo, ki temelji na nenehnem razvoju in kakovosti se je razvila v višjo strokovno šolo, ki se ponaša z največ diplomanti v Sloveniji.

V dvajsetih letih si jih je diplomo pridobilo že več kot 4000 posameznikov.

K razvoju treh višješolskih študijskih programov: Poslovni sekretar, Organizator socialne mreže in Velnes, nas je vodilo zavedanje, da hitro se spreminjajoče okolje potrebuje ustrezno izobražen kader.

Na področju online izobraževanja v Sloveniji smo orali ledino, bili smo prvi, ki smo uvedli online študij, ki je v celoti spletno podprt in odgovarja na ključne zahteve sodobnega časa: dostopnost, vključenost in prilagodljivost.
Razvili smo model celostne podpore študentom, ki se začne s svetovanjem za študij in nadaljuje ves čas trajanja študija do diplomiranja.

Danes na Višji strokovni šoli na Dobi uspešno študira več kot 300 študentov v sedmih javnoveljavnih višješolskih študijskih programih v štirih načinih študija, in sicer: redni, tradicionalni, kombinirani in online študij.

 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo