Novice

Spremljajte naše novice
07. november 2018

Višji strokovna šola prejela priznanje Skupnosti VSŠ za kakovostno 20-letno delo

Skupnost VSŠ je naši višji šoli podelila zaslužno priznanje, za pomemben prispevek k razvoju, prepoznavnosti in ugledu višjega strokovnega izobraževanja.

Višja strokovna šola na Dobi je bila, kot prva zasebna višja strokovna šola v Sloveniji, ustanovljena leta 1998. Z jasno usmeritvijo, ki temelji na nenehnem razvoju in inoviranju, novih tehnologijah in kakovosti se je razvila v višjo strokovno šolo, ki se ponaša z največ diplomanti v Sloveniji. V dvajsetih letih si jih je diplomo pridobilo že več kot 4000.

K razvoju treh višješolskih študijskih programov: Poslovni sekretar, Organizator socialne mreže in Velnes, nas je vodilo zavedanje, da hitro se spreminjajoče okolje potrebuje ustrezno izobražen kader.

Na področju online izobraževanja v Sloveniji smo orali ledino, bili smo prvi, ki smo uvedli online študij, ki je v celoti spletno podprt in odgovarja na ključne zahteve sodobnega časa: dostopnost, vključenost in prilagodljivost.

Razvili smo model celostne podpore študentom, ki se začne s svetovanjem za študij in nadaljuje ves čas trajanja študija do diplomiranja.

Danes na Višji strokovni šoli na Dobi uspešno študira več kot 300 študentov v sedmih javnoveljavnih višješolskih študijskih programih v štirih načinih študija, in sicer: redni, tradicionalni, kombinirani in online študij.

Višji strokovna šola prejela priznanje Skupnosti VSŠ za kakovostno 20-letno delo

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli