Novice

Spremljajte naše novice
12. november 2019

Visokošolska učiteljica DOBA Fakultete predavateljica na regijskem posvetu o inovativnem načinu spodbujanja učenja

8. 11., 12. 11. in 22. 11. 2019 poteka regijski posvet, ki ga organizira Gospodarska zbornica Slovenije v okviru projekta POLET. Na dogodkih predava in vodi okroglo mizo dr. Živa Veingerl Čič, visokošolska učiteljica na DOBA Fakulteti.

V naslednjih letih se bodo na slovenskem trgu začele dogajati spremembe, ki bodo terjale od delodajalcev velike prilagoditve. V Sloveniji bo do leta 2020 petina prebivalcev starih nad 65 let. Na trg dela prihaja manj mladih, delež starejših (od 55 do 64 let) pa narašča.   

Z namenom vključevanja različnih deležnikov, razširjanja projektnih aktivnosti ter predvsem izmenjave dobrih praks podjetij poteka regijski posvet o inovativnem načinu spodbujanja učenja in izboljšanja medgeneracijskih odnosov: »OBRATNO MENTORSTVO V LUČI MEDGENERACIJSKEGA  SODELOVANJA IN STARANJA DELOVNE SILE«. Dr. Živa Veingerl Čič, visokošolska učiteljica na DOBA Fakulteti, na dogodkih, ki jih organizira Gospodarska zbornica Slovenije v okviru projekta POLET, vodi okroglo mizo in ima predavanje z naslovom Obratno mentorstvo; dejavniki, ki vplivajo na izvajanje obratnega mentorstva; koristi in pomanjkljivosti obratnega mentorstva.

Več o regijskem posvetu in program >>

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli