Novice

Spremljajte naše novice
14. marec 2024

Webinar za visokošolske učitelje in predavatelje na temo dobrih praks uvajanja interaktivnosti pri izvajanju webinarjev

Postavljanje študenta v središče učnega procesa je eden od ključnih pristopov sodobnega visokošolskega izobraževanja.

Aktivno vključevanje študentov v študijski proces povečuje njihovo angažiranost, razumevanje vsebin ter sposobnost kritičnega razmišljanja ter posledično zagotavlja globje razumevanje študijskih vsebin. Na DOBI smo si zadali cilj zvišati aktivnost študentov na webinarjih. Za doseganje cilja smo pripravili aktivnosti za visokošolske učitelje, predavatelje, kot tudi študente in kandidate za študij.

Na webinarju bodo štiri visokošolske učiteljice predstavile dobre prakse uvajanja interaktivnosti pri izvajanju webinarjev – dr. Marina Letonja, dr. Živa Veingerl Čič, dr. Andreja Lavrič in mag. Vesna Lešnik Štefotič. Webinar za visokošolske učitelje DOBA Fakultete in predavatelje Višje strokovne šole bo potekal v sredo, 20.3.2024 v virtualnem učnem okolju Blackboard.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Deli