Online mikro master program: Inovativno izobraževanje online

Prvi in edini v Sloveniji

Online mikro master program: Inovativno izobraževanje online

Hiter prehod iz tradicionalnega v online izobraževanje, ki smo mu bili na področju visokega šolstva priča v zadnjem času, ponuja priložnosti za posodabljanje visokošolskega izobraževanja, a ima hkrati tudi svoje pasti. Kakovostno in učinkovito online izobraževanje je namreč veliko več kot le predvajanje video predavanj ali pošiljanje navodil študentom po e-pošti. Online izobraževanje je prava interaktivna revolucija, a že dolgo ni le stvar tehnologije in opreme, temveč predvsem miselnosti in pedagoških pristopov.

Vabimo vas v online mikro master program: Inovativno izobraževanje online, v katerem boste v treh tednih spoznali, kako priložnosti online izobraževanja kar najbolje izkoristiti v vaši visokošolski pedagoški praksi.


Program in vsebine
Komu je program namenjen in kaj boste znali
Izvajalci programa
Potek programa in prijava

V 22 letih izvajanja online izobraževanja smo na DOBI pridobili izjemne izkušnje in odličen know how na področju izvedbe online izobraževanja s poudarkom na uvajanju učinkovitih pedagoških praks. Tako boste udeleženci programa skozi uravnoteženo razmerje teoretičnih izhodišč in konkretnih praktičnih primerov in usmeritev ob podpori strokovnjakov s področja online izobraževanja usvojili njegove temeljne principe. Program je primerljiv s sorodnimi programi v svetu.

1. modul: Teoretični in razvojni vidiki online izobraževanja

 • Definicije, klasifikacije in značilnosti online izobraževanja.  
 • Značilnosti online izobraževanja v svetu, Evropi  in Sloveniji.
 • Pomen tehnologij pri online izobraževanju.
 • Spremenjena vloga učitelja pri online izobraževanju.
 • Kaj vse je potrebno  s predagoškega vidika za učinkovito online izobraževanje.
 • Ključne teorije učenja pri online izobraževanju.

2. modul: Učenje in izobraževanje online je drugačno

 • Sinhrono in asinhrono online izobraževanje.
 • Pomen motivacije, pedagoške podpore in discipline.
 • Komunikacija in povratna informacija.
 • Načrtovanje online izobraževanja.
 • Individualno in timsko delo.
 • Domišljeni pedagoški pristopi.
 • Personalizacija učenja s pomočjo različnih orodij.

3. modul: Sodobni pristopi k preverjanju in ocenjevanju znanja online

 • Načrtovanje in priprava predmeta in učnih aktivnosti za doseganje učnih izidov.
 • Sprotno preverjanje in ocenjevanje znanja.
 • Učinkoviti načini preverjanja in ocenjevanja znanja online.
 • Zakaj in kdaj uporabljamo učne analitike.

Program je namenjen:

 • dekanom, prodekanom visokošolskih ustanov ter ravnateljem višjih strokovnih šol;
 • visokošolskim učiteljem in višješolskim predavateljem, ki želite nagraditi online poučevanje;
 • vsem, ki vas zanimajo sodobni pristopi v uvajanju online izobraževanja.

Udeleženci boste po zaključenem programu:

 • poznali glavne razlike med tradicionalnim, kombiniranim in online izobraževanjem ter  razumeli glavne značilnosti online izobraževanja;
 • ozavestili drugačno vlogo učitelja pri online izobraževanju;
 • razumeli in znali v praksi uporabiti osnovne pedagoške zakonitosti online izobraževanja;
 • poznali principe komuniciranja online in jih sposobni prenesti v prakso; 
 • razumeli pomen motivacije, podpore in povratne informacije v online izobraževanju ter jih uporabiti v pedagoški praksi;
 • znali načrtovati učne enote v online izobraževanju;
 • poznali posebnosti preverjanja in ocenjevanja znanja v online izobraževanju in jih znali prenesti v prakso;
 • razumeli vlogo analitik učenja za izboljšanje lastnih praks online izobraževanja.

Program bodo vodili strokovnjaki s področja online izobraževanja z bogatimi izkušnjami iz prakse. Med izobraževanjem vas bo spremljal tudi online mentor.

 

dr. Lea Bregar, visokošolska učiteljica, priznana strokovnjakinja na področju online izobraževanja v Sloveniji in svetu, avtorica številnih člankov in knjig na to temo

Dr. Bregarjeva je odlična poznavalka stanja online izobraževanja v Sloveniji in tujini. Vodila je nacionalno projektno enoto za razvoj študija na daljavo, je avtorica številnih člankov in razprav o online izobraževanju, objavljenih v domačih in tujih strokovnih in znanstvenih publikacijah. Zadnja monografija E-izobraževanje za digitalno družbo je izšla v letošnjem letu. Dr. Bregarjeva vodi Inštitut za e-izobraževanje na DOBA Fakulteti, kjer že vrsto let sodeluje tudi kot nosilka podiplomskih predmetov Modeli e-izobraževanja in Menedžment e-izobraževanja.

Jasna Dominko Baloh, direktorica DOBA Fakultete

Jasna Dominko Baloh je ustanoviteljica in direktorica Poslovne skupine DOBA, ki je bila leta 1990 ustanovljena kot prva zasebna izobraževalna institucija v Sloveniji. Vodila je strokovno skupino za razvoj Dobinega modela online študija, ki ga štejemo za enega od strateško najpomembnejših in najvidnejših projektov na DOBI, s katerim smo v Sloveniji postavili novo dimenzijo in pojmovanje dostopnosti in fleksibilnosti izobraževanja.

S svojim razvojnim in inovativnim vodenjem DOBA Fakulteti zagotavlja vodilno mesto online visokošolske ustanove v Sloveniji in regiji. Leta 2000 je prejela najvišje državno priznanje Republike Slovenije za uspešno vzgojno-izobraževalno, inovacijsko in organizacijsko delo na področju izobraževanja odraslih. Je dejavna članica različnih gospodarskih in akademskih združenj tako doma kot v tujini. Je habilitirana visokošolska učiteljica za področje online izobraževanja.

Dr. Marko Divjak, visokošolski učitelj DOBA Fakultete z dolgoletnimi izkušnjami v izobraževanju online

Dr. Marko Divjak je zaposlen na DOBA Fakulteti, kjer že več kot deset let poučuje online predmete povezane s komuniciranjem in psihologijo. Raziskovalno se ukvarja s področjem online izobraževanja, s preučevanjem psiholoških značilnosti študentov v online učnem okolju, z razvojem in merjenjem prenosljivih kompetenc, zlasti timskega dela pri online študiju, komunikacije in medosebnih veščin, zanima pa ga tudi implementacija konceptov pozitivne psihologije v izobraževanju in organizacijskem kontekstu. Je član raziskovane skupine in Inštituta za e-izobraževanje na DOBA Fakulteti.

Online mikro master program bo potekal v celoti online. Za nemoteno izobraževanje potrebujete osebni ali prenosni računalnik (priporočeno, da ni starejši od pet let) z dostopom do interneta; slušalke z mikrofonom in spletno kamero. Do virtualnega okolja boste lahko dostopali kjerkoli in kadarkoli po načelu 24/7.

Na koncu programa prejmete potrdilo o uspešnem zaključku programa. Za uspešen zaključek programa je treba opraviti končno ocenjevanje znanja, ki bo potekalo online.

Potek programa

Dodana vrednost programa

 • Edini program v Sloveniji, namenjen kakovostnemu in inovativnemu online izobraževanju v visokem šolstvu. Sledi svetovnim trendom na tem področju.
 • Izvajalci programa so strokovnjaki na področju online izobraževanja v visokem šolstvu z dolgoletnimi izkušnjami.
 • Praktičnost programa z delom na konkretnih primerih, s pomočjo katerih boste uvajali sodobne pedagoške pristope v online izobraževanju.
 • Po končanem mikro mastru pridobite potrdilo o uspešno zaključenem izobraževanju.

Kotizacija in prijava

Cena programa: 490,00 EUR. DDV ni vključen.

Popusti: 10 % popusta na osebo za vsakega nadaljnjega udeleženca iz iste ustanove.

Prijava: Izpolnite online obrazec  
 

 

 

Zdenko Medveš,

Red. prof. dr.
Tisto, po čemer imam v spominu delovno okolje DOBE, je strokovno vrhunska in neprekinjena podpora pedagoškemu delovanju, pripravljenost za uvajanje novih metod in tudi neposredno sodelovanje v izvedbi posameznih faz pedagoškega procesa.

Zdenko Medveš,

Red. prof. dr.
Tisto, po čemer imam v spominu delovno okolje DOBE, je strokovno vrhunska in neprekinjena podpora pedagoškemu delovanju, pripravljenost za uvajanje novih metod in tudi neposredno sodelovanje v izvedbi posameznih faz pedagoškega procesa.

Zakaj se odločiti za online mikro master na DOBI

Prvi in edini v Sloveniji

Namenjen kakovostnemu in inovativnemu poučevanju online, ki sledi svetovnim trendom.

Strokovnjaki s področja online izobraževanja

Ki vam bodo podali praktične nasvete in teoretično podlago za sodobno poučevanje online.

Bodite v koraku s trendi

Popeljite svoje online poučevanje na visok nivo primerljiv z najboljšimi v svetu.

Potrdilo

Po končanem mikro mastru pridobite potrdilo o uspešno zaključenem izobraževanju.

Ko drugi šele preizkušajo, mi online študij izvajamo že 22 let

Mineva 22 let, odkar smo na DOBI pričeli s prvim online programom, v katerega je bilo vpisanih 26 študentov. Danes smo največja online izobraževalna ustanova v jugovzhodni Evropi in edina z mednarodnima akreditacijama za online študij v tem prostoru ter 1.500 online udeleženci in študenti letno. Izvajamo 14 akreditiranih online javnoveljavnih programov, delujemo na 4 trgih.
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo