Varstvo okolja in komunala

Kombinirana študijska pot

Varstvo okolja in komunala

Varovanje okolja, ekologija, tehnični sistemi, urejanje prostora, oskrbovalni sistemi, okoljske tehnologije ... Za vsa ta področja so značilne nenehne spremembe, zato je ključno, da sledite novim trendom in spoznanjem. Študij v programu Varstvo okolja in komunala ponuja odlične možnosti, da v dveh letih pridobite praktična in aktualna inženirska znanja.
O programu
Predmetnik
Kako poteka študij
Vpis in stroški

Ključni področji programa sta urejanje prostora in komunalne službe ter komunalna infrastruktura. Med študijem boste pridobili znanja za reševanje okoljskih problemov, nadzornih nalog s področja okoljskega inženirstva ter upravljanje komunalne infrastrukture in prostorskih sistemov. Naučili se boste ravnati z odpadnimi vodami in odpadki, usvojili znanja za sanacijo starih bremen in naravnih nesreč, spoznali zakonodajo področja …
Svoja znanja boste bogatili z ekskurzijami in primeri iz prakse.

Kombinirana študijska pot

 • Študirate le en predmet hkrati, zaporedje predmetov prejmete oktobra.
 • Ob začetku predmeta prejmete tedenska navodila za svoje študijske aktivnosti.
 • Študijske aktivnosti so organizirane jasno in pregledno, opravljate jih individualno ali v timih in tako postopoma gradite oceno.
 • Pri strokovnih predmetih boste prihajali na predavanja in vaje 1- do 2-krat tedensko v popoldanskem času, izjemoma tudi ob sobotah.
 • Splošni predmeti bodo v celoti izpeljani online. Študirali boste v virtualnem učnem okolju.
 • Sprotna preverjanja bodo potekala v obeh oblikah: online in v predavalnici.
 • Vsa študijska gradiva so v elektronski obliki.

Preberite več informacij o kombinirani študijski poti

 

VPIS - po 2. prijavnem roku

 1. Izpolnite PRIJAVNICO
 2. Priložite dokazila – overjeno kopijo spričevala o opravljeni maturi ali zaključnem izpitu
 3. Vse skupaj pošljite na DOBA, Prešernova ulica 1, 2000 Maribor (lahko prinesete tudi osebno , v tem primeru ne potrebujete overjene kopije spričevala in je dovolj original spričevalo na vpogled)

Vpisni pogoj je zaključena vsaj štiriletna srednja šola.

 

Investicija v študij

Študijski program Plačilo v enkratnem znesku Plačilo na 11 obrokov
Varstvo okolja in komunala 1.844,00 EUR

1 x 288,00 EUR
10 x 165,60 EUR

Navedeni znesek je prispevek za študij enega letnika. V drugem letniku se šolnina ne spreminja.
V drugem letniku plačate še prispevek za diplomski izpit v višini 249 EUR.

Kaj vključuje šolnina na Višji strokovni šoli?

 • predavanja in vaje na šoli,
 • spletne seminarje,
 • dostop do virtualnih učilnic,
 • uvodni dan in uvodni teden,
 • vso informacijsko podporo: e-referat, e-indeks, SMS-sporočanje …,
 • vsa gradiva, ki jih potrebujete pri študiju, v elektronski obliki,
 • obravnavo prošenj za priznavanje predmetov in praktičnega izobraževanja v času študija,
 • svetovanje pred, med in v času študija,
 • mentorstvo in osebno tutorstvo študentom,
 • diplomski izpit,
 • uporabo šolske knjižnice.

Ugodnosti

 • Obročno plačilo – celotno šolnino lahko poravnate v 22 obrokih brez obresti.
 • Popusti – pri plačilu šolnine v enkratnem znesku lahko študenti samoplačniki uveljavljate popust.
Ime *
Priimek *
E-mail *
Telefon

Profil študentov

0 %

moških

0 let

povprečna starost

0 %

študentov je že študiralo na drugih šolah ali fakultetah

0 %

študentom šolnino plačuje podjetje

Tina Potočnik,

študentka
Ležijo mi predmeti s področja varstva okolja, so pa tudi predmeti iz komunale zanimivi. Način študija je res super. S sprotnim delom se izogneš izpitom in opraviš vse v kratkem času.

Tina Potočnik,

študentka
Ležijo mi predmeti s področja varstva okolja, so pa tudi predmeti iz komunale zanimivi. Način študija je res super. S sprotnim delom se izogneš izpitom in opraviš vse v kratkem času.

Zaposljivost diplomantov in možnosti zaposlitve

Diplomanti programa Varstvo okolja in komunala se večinoma zaposlujejo v institucijah, organizacijah in podjetjih, kjer je treba upoštevati vplive na okolje, ali v organizacijah, ki so posebej specializirane za dejavnosti s področja okolja, npr. komunalna podjetja, laboratoriji, okoljski inštituti, centri za ravnanje z odpadki, tovarne in proizvodnje, inšpekcijske službe, v parkih oz. na območju naravne dediščine oziroma zavarovanih območjih …
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo