Varstvo okolja in komunala

Kombinirana študijska pot

Varstvo okolja in komunala

Varovanje okolja, ekologija, tehnični sistemi, urejanje prostora, oskrbovalni sistemi, okoljske tehnologije ... Za vsa ta področja so značilne nenehne spremembe, zato je ključno, da sledite novim trendom in spoznanjem. Študij v programu Varstvo okolja in komunala ponuja odlične možnosti, da v dveh letih pridobite praktična in aktualna inženirska znanja.

Program izvajamo v kombinaciji - 100 % online, vaje v živo v manjših skupinah. 

Študij na Višji strokovni šoli DOBA je za vas, ki si v prvi vrsti želite varen, predvsem pa zagotovljen študij v letu 2020, saj online študij na Višji strokovni šoli izvajamo že 21 let in je tudi edini mednarodno akreditiran online študij v Sloveniji. Pri študiju ne boste nikoli sami, saj je spremljanje študentov naša skrb


O programu
Predmetnik
Kako poteka študij
Vpis in stroški

Ključni področji programa sta urejanje prostora in komunalne službe ter komunalna infrastruktura. Med študijem boste pridobili znanja za reševanje okoljskih problemov, nadzornih nalog s področja okoljskega inženirstva ter upravljanje komunalne infrastrukture in prostorskih sistemov. Naučili se boste ravnati z odpadnimi vodami in odpadki, usvojili znanja za sanacijo starih bremen in naravnih nesreč, spoznali zakonodajo področja …
Svoja znanja boste bogatili z ekskurzijami in primeri iz prakse.

Kombinirana študijska pot

 • Študirate le en predmet hkrati, zaporedje predmetov prejmete oktobra.
 • Ob začetku predmeta prejmete tedenska navodila za svoje študijske aktivnosti.
 • Študijske aktivnosti so organizirane jasno in pregledno, opravljate jih individualno ali v timih in tako postopoma gradite oceno.
 • Pri strokovnih predmetih boste prihajali na predavanja in vaje 1- do 2-krat tedensko v popoldanskem času, izjemoma tudi ob sobotah.
 • Splošni predmeti bodo v celoti izpeljani online. Študirali boste v virtualnem učnem okolju.
 • Sprotna preverjanja bodo potekala v obeh oblikah: online in v predavalnici.
 • Vsa študijska gradiva so v elektronski obliki.

Preberite več informacij o kombinirani študijski poti

 

Prvi prijavni rok se je zaključil.

JESENSKI VPISNI ROK:

Na prosta mesta se boste lahko prijavili: 

 • od 24. do 31. avgusta z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe
 • od 1. septembra dalje boste lahko vpis na še prosta mesta uredili tudi na šoli. 

Vpisni pogoj je zaključena vsaj štiriletna srednja šola.

 

Investicija v študij za en letnik

Študijski program Plačilo v enkratnem znesku Plačilo na 11 obrokov
Varstvo okolja in komunala 1.844,00 EUR

1 x 288,00 EUR
10 x 165,60 EUR

Navedeni znesek je prispevek za študij enega letnika. V drugem letniku se šolnina ne spreminja.
V drugem letniku plačate še prispevek za diplomski izpit v višini 249 EUR.

Vaša investicija poleg kakovostne izvedbe študijskega procesa vključuje tudi nadstandardno izvedbo programa

 • Uvodna usposabljanja (uvodni dan in uvodni teden) za uspešen začetek študija: spoznavanje z informacijsko tehnologijo, ki podpira študijski proces, strategije in tehnike za uspešno (online) učenje in študij, netetika.
 • Dostop do portala, v okviru katerega so študentom na voljo: e-indeks, e-referat, ki omogoča spletno prijavo na izpit, naročanje potrdil, dostop do urnikov, obveščanje študentov preko SMS-sporočil, e-gradiva, ki jih je pripravila Višja strokovna šola DOBA, za predmete v posameznem študijskem programu.
 • Dostop in uporabo medijskega kotička v virtualnem učnem okolju, ki zajema dostope do: e-knjižnice, slovenskih in tujih spletnih časopisov in portalov, strokovnih revij v slovenskem in tujih jezikih, spletnih baz podatkov
 • Obravnava prošenj na komisiji za študentske zadeve
 • Mentorstvo in osebno tutorstvo v času študija, tehnično podporo
 • Sodelovanje gostujočih vrhunskih strokovnjakov iz prakse na različnih področjih
 • Microsoftov paket Office 365
 • Trikratno opravljanje izpitov
 • Storitve Kompetenčnega centra
 • Posebej organizirane dogodke v okviru Kariernega centra za pomoč pri vstopu na trg dela in načrtovanje kariere
 • Članarino za knjižnico

Ugodnosti

 • Obročno plačilo – celotno šolnino lahko poravnate v 22 obrokih brez obresti.
 • Popusti – pri plačilu šolnine v enkratnem znesku lahko študenti samoplačniki uveljavljate popust.
Ime *
Priimek *
E-mail *
Telefon

Profil študentov

0 %

moških

0 let

povprečna starost

0 %

študentov je že študiralo na drugih šolah ali fakultetah

0 %

študentom šolnino plačuje podjetje

Tina Potočnik,

študentka
Ležijo mi predmeti s področja varstva okolja, so pa tudi predmeti iz komunale zanimivi. Način študija je res super. S sprotnim delom se izogneš izpitom in opraviš vse v kratkem času.

Tina Potočnik,

študentka
Ležijo mi predmeti s področja varstva okolja, so pa tudi predmeti iz komunale zanimivi. Način študija je res super. S sprotnim delom se izogneš izpitom in opraviš vse v kratkem času.

Zaposljivost diplomantov in možnosti zaposlitve

Diplomanti programa Varstvo okolja in komunala se večinoma zaposlujejo v institucijah, organizacijah in podjetjih, kjer je treba upoštevati vplive na okolje, ali v organizacijah, ki so posebej specializirane za dejavnosti s področja okolja, npr. komunalna podjetja, laboratoriji, okoljski inštituti, centri za ravnanje z odpadki, tovarne in proizvodnje, inšpekcijske službe, v parkih oz. na območju naravne dediščine oziroma zavarovanih območjih …
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo