Varstvo okolja in komunala

Višja strokovna šola

Varstvo okolja in komunala

Varovanje okolja, ekologija, tehnični sistemi, urejanje prostora, oskrbovalni sistemi, okoljske tehnologije ... Za vsa ta področja so značilne nenehne spremembe, zato je ključno, da sledite novim trendom in spoznanjem. Študij v programu Varstvo okolja in komunala ponuja odlične možnosti, da v dveh letih pridobite praktična in aktualna inženirska znanja.

Program poteka 100% online.

Študij na Višji strokovni šoli DOBA je za vas, ki si v prvi vrsti želite varen, predvsem pa zagotovljen študij, saj online študij na Višji strokovni šoli izvajamo že 22 let in je tudi edini mednarodno akreditiran online študij v Sloveniji. Pri študiju ne boste nikoli sami, saj je spremljanje študentov naša skrb


O programu
Predmetnik
Kako poteka študij
Vpis in stroški

Ključni področji programa Varstvo okolja in komunala sta urejanje prostora in komunalne službe ter komunalna infrastruktura.

Med študijem boste:

 • spoznali postopke preprečevanja vplivov na okolje v naseljih, industriji in drugih dejavnosti ter ukrepe za preprečevanje negativnih vplivov, izračunali boste ogljični odtis;
 • znali boste reševati realne okoljske probleme na področju oskrbovalnih sistemov, okoljskih tehnologij, proizvodnih procesov ter ključnih dejavnosti v naravnem in urbanem okolju;
 • se usposobili za prostorsko planiranje ter pridobili praktična inženirska znanja vzdrževanja in upravljanja z objekti in napravami.

Svoja znanja boste bogatili s primeri iz prakse.


Naša diplomantka Alenka Repnik, zaposlena na NLZOH, je tako v diplomskem delu Primerjava osnovnih fizikalno-kemijskih parametrov v jezerih teoretična znanja obogatila s praktično raziskavo Črnega jezera na Pohorju in Lovrenških jezer.

100 % Online študij

Online študij je popoln študij za današnji življenjski slog. Prilagojen je dinamičnemu načinu življenja, ki ga živite zaposleni z družinami, z otroci, prav tako je to študij po meri aktivnih mladih na začetku karierne poti.  
Tudi razdalje pri online študiju niso ovira. Študirate neodvisno od tega, kje ste – doma, v tuji državi, v službi, na poti …  Z le nekaj kliki lahko vedno od koderkoli vstopite v učno okolje, kjer vas čakajo študijske aktivnosti, študijski kolegi, predavatelji in sodelavci višje strokovne šole. 

Online študij na Dobi izvajamo že 22 let in je s 5.795 online diplomanti prepoznan kot najbolj kakovosten online študij v Sloveniji. Preberite več informacij o online študiju

 

 

KAKO UREDITE PRIJAVO IN VPIS

Vpisni pogoj je zaključena vsaj štiriletna srednja šola.

CENIK ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023

Plačilo šolnine v enkratnem znesku / samoplačnik
Šolnina za plačilo v enkratnem znesku za en letnik v študijskem letu 2022/2023 znaša 1.844,00 EUR. Šolnina mora biti poravnana najkasneje do roka, opredeljenega ob vpisu.

Obročno plačilo šolnine / samoplačnik
Plačilo šolnine za obe leti je možno plačati na 30 obrokov. Prvi obrok šolnine v študijskem letu 2022/2023 znaša 130,00 EUR in se poravna ob vpisu, vsi naslednji obroki po e-položnici do 20. dne v mesecu (od oktobra 2022 naprej).

Plačilo šolnine v primeru, da je plačnik delno ali v celoti podjetje
V primeru, da je plačnik šolnine podjetje, bo le-to poravnalo po izpolnjenem obrazcu »Izjava plačnika«, ki je priloga k pogodbi.

V drugem letniku plačate še prispevek za diplomski izpit po Ceniku. 

Vaša investicija poleg kakovostne izvedbe študijskega procesa vključuje tudi nadstandardno izvedbo programa

 • Uvodna usposabljanja (uvodni dan in uvodni teden) za uspešen začetek študija: spoznavanje z informacijsko tehnologijo, ki podpira študijski proces, strategije in tehnike za uspešno (online) učenje in študij, netetika.
 • Dostop do portala, v okviru katerega so študentom na voljo: e-indeks, e-referat, ki omogoča spletno prijavo na izpit, naročanje potrdil, dostop do urnikov, obveščanje študentov preko SMS-sporočil, e-gradiva, ki jih je pripravila Višja strokovna šola DOBA, za predmete v posameznem študijskem programu.
 • Dostop in uporabo medijskega kotička v virtualnem učnem okolju, ki zajema dostope do: e-knjižnice, slovenskih in tujih spletnih časopisov in portalov, strokovnih revij v slovenskem in tujih jezikih, spletnih baz podatkov
 • Obravnava prošenj na komisiji za študentske zadeve
 • Mentorstvo in osebno tutorstvo v času študija, tehnično podporo
 • Sodelovanje gostujočih vrhunskih strokovnjakov iz prakse na različnih področjih
 • Microsoftov paket Office 365
 • Trikratno opravljanje izpitov
 • Storitve Kompetenčnega centra
 • Posebej organizirane dogodke v okviru Kariernega centra za pomoč pri vstopu na trg dela in načrtovanje kariere
 • Članarino za knjižnico
Ime *
Priimek *
E-mail *
Telefon

Profil študentov

0 %

moških

0 let

povprečna starost

0 %

študentov je že študiralo na drugih šolah ali fakultetah

0 %

študentom šolnino plačuje podjetje

Tina Potočnik,

študentka
Ležijo mi predmeti s področja varstva okolja, so pa tudi predmeti iz komunale zanimivi. Način študija je res super. S sprotnim delom se izogneš izpitom in opraviš vse v kratkem času.

Tina Potočnik,

študentka
Ležijo mi predmeti s področja varstva okolja, so pa tudi predmeti iz komunale zanimivi. Način študija je res super. S sprotnim delom se izogneš izpitom in opraviš vse v kratkem času.

Zaposljivost diplomantov in možnosti zaposlitve

Diplomanti programa Varstvo okolja in komunala se večinoma zaposlujejo v institucijah, organizacijah in podjetjih, kjer je treba upoštevati vplive na okolje, ali v organizacijah, ki so posebej specializirane za dejavnosti s področja okolja, npr. komunalna podjetja, laboratoriji, okoljski inštituti, centri za ravnanje z odpadki, tovarne in proizvodnje, inšpekcijske službe, v parkih oz. na območju naravne dediščine oziroma zavarovanih območjih …
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli