Novice

Spremljajte naše novice
19. julij 2021

Uspešno smo zaključili drugo izvedbo mikro master programa Inovativno izobraževanje online

2. julija 2021 smo zaključili že drugo izvedbo mikro master programa Inovativno izobraževanje online, ki so se ga udeležili visokošolski učitelji, predavatelji in zunanji udeleženci, ki so želeli spoznati sodobne pristope v uvajanju online izobraževanj.

Tritedenski online program so izvedli trije strokovnjaki s področja online izobraževanja in z bogatimi izkušnjami iz prakse, med izobraževanjem pa je udeležence spremljal tudi online mentor.

Vsebine treh enotedenskih modulov v mikro master programu so obsegale teoretične in razvojne vidike online izobraževanja, načrtovanje online izobraževanja s sodobnimi pedagoškimi pristopi ter preverjanje in ocenjevanje znanja.

Program je do sedaj uspešno opravilo 61 udeležencev.

Prvi dve izvedbi sta med udeleženci presegli pričakovanja, kar je razvidno tudi iz zaključne ankete udeležencev, kjer jih kar 57 % meni, da so bila njihova pričakovanja v zvezi z izobraževanjem presežena. Kar 71 % jih je visoko ocenilo koristnost modulov (kot zelo koristne), 86 % pa bi jih program tudi priporočalo naprej. Udeleženci so imeli v programu možnost delati na konkretnih primerih, z možnostjo takojšnje uporabe znanj v praksi in kar 100 % jih ocenjuje ta način uporabe novo pridobljenih znanj v praksi kot zelo koristen.

»Mikromaster bi označil kot »short & sweet«. Glede na to, da bom v prihodnjem letu prvič pripravljal online predmet, mi je program ozavestil, kako naj oblikujem vsebine okoli konkretnih ciljev in jih pripeljem do kriterijev ocenjevanja. V praksi si lažje predstavljam, kako izgleda kakovosten online študij in kaj od njega pridobijo študenti.« dr. Andrej Juričko, visokošolski učitelj DOBA Fakultete

»Izobraževanje v mikro master programu mi predstavlja izziv, kajti na osnovi pridobljenega znanja bom nadgradila svoje pedagoško delo. Še zlasti sem zadovoljna s pridobljenimi kompetencami zastavljanja učnih izidov in učnih aktivnosti s pomočjo tehnologije v online pristopih ter podajanja ustreznih povratnih informacij študentom.  Pridobljene veščine mi bodo v pomoč in jih bom s pridom uporabljala pri svojem nadaljnjem delu s študenti v online izobraževanju.« mag. Jožica Razpet, predavateljica na Višji strokovni šoli DOBA


Cilji mikro master programa so bili, da udeleženci:

  • poznajo glavne razlike med tradicionalnim, kombiniranim in online izobraževanjem ter razumejo glavne značilnosti online izobraževanja;
  • ozavestijo drugačno vlogo učitelja pri online izobraževanju;
  • razumejo in znajo v praksi uporabiti osnovne pedagoške zakonitosti online izobraževanja;
  • poznajo principe komuniciranja online in so jih sposobni prenesti v prakso; 
  • razumejo pomen motivacije, podpore in povratne informacije v online izobraževanju ter jih znajo uporabiti v pedagoški praksi;
  • znajo načrtovati učne enote v online izobraževanju;
  • poznajo posebnosti preverjanja in ocenjevanja znanja v online izobraževanju in jih znajo prenesti v prakso;
  • razumejo vlogo analitik učenja za izboljšanje lastnih praks online izobraževanja.

Podrobnejše vsebine programa in opisi predavateljev so dostopni na spletni strani programa.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli