25 let VSŠ DOBA

25 let prve zasebne višje šole v Sloveniji

25 let VSŠ DOBA

Z jasno usmeritvijo, ki temelji na nenehnem razvoju in inoviranju, novih tehnologijah in kakovosti, smo danes višja strokovna šola z največ diplomanti v Sloveniji, v 25 letih jih je že več kot 4.400.
Prvi študijski program, ki smo ga razvili na Višji strokovni šoli na Dobi, je program Poslovni sekretar, za izvajanje katerega smo v letu 1999 pridobili tudi koncesijo. Zavedanje, da hitro spreminjajoče se okolje potrebuje ustrezno izobražen kader, nas je vodilo k razvoju še treh višješolskih študijskih programov - Organizator socialne mreže, Velnes (Doba) in Komerciala. Danes na Višji strokovni šoli DOBA izvajamo še programe Računalništvo in informatika, Ekonomist, Kozmetika in Velnes. 
Vsi programi so zasnovani v skladu s sodobnimi smernicami in Izhodišči za pripravo višješolskih študijskih programov, kar pomeni, da se strokovno-teoretična in praktična znanja prepletajo. Velik del študija se izvaja na delovnem mestu pri delodajalcu, kar študentom omogoča, da rešujejo realne probleme in tako pridobijo znanja, ki so uporabna in dajejo v delovnem okolju takojšnji učinek, hkrati pa brezposelnim študentom povečujejo možnosti za zaposlitev.

Orali smo ledino na področju online izobraževanja v Sloveniji, bili smo prvi, ki smo uvedli online študij, ki je v celoti spletno podprt in odgovarja na ključne zahteve sodobnega časa: dostopnost, vključenost in prilagodljivost.
Razvili smo model celostne podpore, ki se začne s svetovanjem za študij in nadaljuje ves čas trajanja študija do diplomiranja. Od prvih vprašanj, kam in kako, skozi ves študij do diplome za študente skrbi tim pedagoških, strokovnih, administrativnih in tehničnih strokovnjakov.

25 let v številkah


 

Pogled v prihodnost

Kakovost šole se meri po kakovosti znanja njenih diplomantov in posledično njihovi zaposljivosti. In kakovost na Višji strokovni šoli na Dobi ni naključje, je sad neprestanega evalviranja in izboljševanja izvedbe višješolskih študijskih programov. Prav zaradi nenehnega razvoja in stremljenja h kakovosti si je Višja strokovna šola na Dobi v 25 letih delovanja izgradila trdne temelje, ki so osnova in hkrati zaveza za kakovostno delo tudi v prihodnje.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Deli