Ocenjevanje in preverjanje znanja

Uveljavljen, preizkušen in edini mednarodno akreditiran online študij v Sloveniji. 

Ocenjevanje in preverjanje znanja

Kako poteka ocenjevanje pri online študiju in kako opravljate online test.

OCENJEVANJE PRI ONLINE ŠTUDIJU

Vsak predmet traja od 4 do 6 tednov. Profesor v vsakem tednu pripravi študijske naloge in gradivo, ki ga potrebujete pri opravljanju nalog. Pri vsaki študijski nalogi boste prejeli natančna navodila, kaj morate opraviti, kakšen je obseg naloge, katero gradivo boste pri tem uporabljali, ali boste nalogo delali individualno ali v timu …

Zelo pomembno je, da ste pri delu aktivni, da je vaš študij sproten in da naloge opravljate ter jih oddajate pravočasno v postavljenih rokih. Učitelj vas s povratnimi informacijami o vaših nalogah in aktivnostih usmerja in postopno vodi k predvidenim ciljem, znanju in kompetencam predmeta. Več o pomenu sprotnega dela je v članku Sprotno delo je ključen element online študija povedala Tina Klun, akademska svetovalka na DOBA Fakulteti.

Za vsako opravljeno nalogo, vsak teden, boste prejeli povratno informacijo v obliki točk/ocene, ki so sestavni del vaše končne ocene.

KAKO OPRAVLJATE ONLINE TEST/IZPIT

Pri tedenskih nalogah boste imeli tudi online teste, ki so najpogosteje (ne pa nujno) v zadnjem tednu predmeta. Pri vsakem predmetu bosta razpisana dva termina, vi boste izbrali tistega, ki vam časovno odgovarja. Online testi potekajo v poseben programu, ki je namenjen tovrstnemu preverjanju znanja. Ob začetku se identificirate z osebnim dokumentom, posnamete prostor, program pa tudi blokira dostop do ostalih vsebin, ki jih imate na računalniku. Na posnetku (klik na sliko) si oglejte, kako poteka online test in na kaj vse morate biti pazljivi.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Deli