Informatika

Višja strokovna šola

Informatika

Informacijska tehnologija se bliskovito razvija in na tem področju je razpisanih vedno več različnih delovnih mest. Informatiki s svojim znanjem stojijo za odličnimi tehnologijami, ki jih uporabljajo podjetja in vsi potrošniki: spletna mesta, programi, operacijski sistemi ... 

NOVO v 2023! HIBRIDNI ŠTUDIJ - sami izberete ali boste predavanja poslušali v živo ali online.


O programu in potek študija
Predmetnik
Certifikati
Vpis in stroški

Zakaj izbrati študij v programu Informatika

 • Usposobili se boste za obvladovanje inovativnih tehnologij, načrtovanje in projektiranje informacijskih sistemov, izvajanje skrbništva programske in strojne opreme, uporabo programskih orodij, varovanje informacij in računalniških sistemov ter za oblikovanje spletnih strani. 

 • Usposobili se boste za nameščanje, vzdrževanje in servisiranje informacijsko komunikacijske opreme, načrtovanje in izgradnjo omrežij, nameščanje in administriranje strežnikov, načrtovanje, izdelavo in administriranje zbirk podatkov.

 • Spoznali boste različne nivoje zaščite računalnikov in omrežij, se naučili, kako preprečiti širjenje virusov in drugih mehanizmov za vdore s sistemskimi rešitvami, kot so požarni zidovi, in s programskimi rešitvami, kot so antivirusni programi, se seznanili z dobro pripravo gesel in drugimi mehanizmi za avtentikacijo, npr. biometrično prepoznavanje (prstni odtis itd).

Diplomanti programa Informatika so v diplomskih nalogah razvili konkretne in praktične rešitve, podali predloge za izboljšanje rezultatov raziskanega področja in ustvarili svoj izdelek, aplikacijo, spletno mesto ... 
Kristjan je v svojem diplomskem delu dokazal, da je mogoče implementirati domači večnamenski strežnik, Tim je razvil aplikacijo za izračun dohodnine, Matej pa je opisal postopek prenove spletne strani podjetja X. 
Preberite več o kreativnih diplomskih nalogah študentov Višje strokovne šole DOBA >>>

 


Študijski program Informatika bomo izvajali v hibridnem načinu. 

Kaj je hibridni študij

Hibridni študij je sodoben način študija, ki združuje oboje - predavanja v živo in online, ki potekajo istočasno. Primeren je za VAS, ki vam je pomemben osebni stik s predavateljem v predavalnici, kot tudi za VAS, ki  zaradi oddaljenosti, službenih, družinskih in drugih obveznosti ne morete biti prisotni v živo, lahko pa ste online. 

Predavanja bodo potekala v učilnicah na šoli in online hkrati, sodobna avdio video strojna in programska oprema pa bo predavatelju omogočila takšno izvedbo, da boste vsi študenti imeli enako izkušnjo in enakovredne pogoje ne glede na to, ali boste na predavanjih v živo ali online. Na ta način bo omogočeno tudi enakovredno sodelovanje in interakcija s predavateljem.

Kako poteka hibridni študij

 • Uvod v študij: Ob začetku študija bomo za vas pripravili 14-dnevni uvajalni seminar, kjer boste spoznali virtualno učilnico, portal MOJA.DOBA z e-referatom, e-indeksom, spoznali boste načine komunikacije s sošolci, predavatelji in šolo, kako boste pisali izpite, oddali nalogo …
 • Urnik: Na začetku študijskega leta boste prejeli celoletni urnik, da si boste lahko organizirali vaš čas. Predmeti si bodo sledili eden za drugim, tako da boste opravljali samo en predmet naenkrat. Predmeti trajajo od 4 do 5 tednov.
 • Predavanja: Predavanje poteka istočasno za vse, tako za tiste, ki boste prisotni v predavalnici na šoli, kot za tiste, ki boste predavanja poslušali preko računalnika. Način boste izbrali  sami. Posnetki predavanj bodo dostopni vsem študentom. 
 • Študijska literatura: Predavatelji pripravijo in objavijo gradiva v spletno učilnico, do katerih boste imeli dostop vsi študentje 24/7.
 • Študijske aktivnosti: Pri predmetih boste vsi študentje opravljali tudi krajše naloge, seminarske ali projektne naloge. Naloge bodo jasno in pregledno objavljene v virtualni učilnici. 
 • Izpiti: Na koncu predmeta sledi izpit. Le-tega boste lahko opravljali na šoli ali online. Izpit poteka istočasno za vse. 
 • Podpora pri študiju: Pri študiju vas spremlja predavatelj, stalno vam je na voljo administrativna pomoč v referatu in računalniška pomoč. 
 • Obvezna oprema: Vsi študentje za študij potrebujete računalnik z dostopom do interneta, če pa boste predavanja spremljali od doma, pa tudi zunanjo USB kamero in slušalke.

Hibridni študij - sodoben in študentom prilagojen študij

Obvezni predmeti

ECTS
Strokovna terminologija v tujem jeziku 6
Poslovno komuniciranje in vodenje 6
Računalništvo in informatika 5
Operacijski sistemi I 4
Osnove zgradbe in delovanja računalniških sistemov 6
Računalniške komunikacije in omrežja I 6
Programiranje I 7
Zbirke podatkov I 7
Ekonomika podjetja 6
Praktično izobraževanje 1 13
Praktično izobraževanje 2 14
Prosto izbirni predmet 5

Modul

ECTS
Izdelava spletnih strani 5
Elektronsko poslovanje 5

Usmeritev

 

Sistemsko administriranje in upravljanje podatkovnih omrežij

ECTS

Varnost in zaščita 5
Računalniške komunikacije in omrežja II 5
Operacijski sistemi II 5
Vzdrževanje sistemske programske opreme 5

Usmeritev

 

Programske aplikacije in podatkovne baze

ECTS

Programiranje II 6
Razvoj programskih aplikacij 4
Zbirke podatkov II 6
Informacijski sistemi 4

Študij boste zaključili s pripravo in zagovorom diplomske naloge (5 ECTS). 

S pridobljenimi certifikati si boste precej povečali možnost zaposlitve na bolj strokovnih delovnih mestih, kar vam bo prineslo tudi večje mesečne prihodke. Zato vam bomo že v času študija svetovali, da pridobite kakšno Microsoft certifikacijo. Za vas smo izbrali nekaj področij, ki jih v veliki meri predelate že v času študija:

Študenti, ki boste svojo pot želeli nadaljevati kot MCP, MCSA, MCSE, so na voljo tudi bolj specifični izpiti.

Po predhodnem dogovoru boste lahko opravlja tudi izpite drugih podjetij, kot so Oracle, Cisco, WmWare, HP ...

Kako uredite prijavo in vpis

Od 1. 9. do 30. 9. (oz. do zapolnitve prostih mest) vpis poteka preko online prijavnega obrazca.

Vpisni pogoj je zaključena vsaj štiriletna srednja šola.

>> Več informacij o vpisu

CENIK ZA ŠTUDIJSKO LETO 2023/2024

Plačilo šolnine v enkratnem znesku / samoplačnik
Šolnina za plačilo v enkratnem znesku za en letnik v študijskem letu 2023/2024 znaša 1.998,00 EUR. Šolnina mora biti poravnana najkasneje do roka, opredeljenega ob vpisu.

Obročno plačilo šolnine / samoplačnik

Plačilo šolnine za vsak letnik je možno plačati na 12 obrokov. Prvi obrok šolnine v študijskem letu 2023/2024 znaša 179,00 EUR in se poravna ob vpisu, vsi naslednji obroki po e-položnici do 20. dne v mesecu (od oktobra 2023 naprej).

Plačilo šolnine v primeru, da je plačnik delno ali v celoti podjetje
V primeru, da je plačnik šolnine podjetje, bo le-to poravnalo po izpolnjenem obrazcu »Izjava plačnika«, ki je priloga k pogodbi.

V drugem letniku plačate še prispevek za diplomski izpit po >> Ceniku.

Vaša investicija poleg kakovostne izvedbe študijskega procesa vključuje tudi nadstandardno izvedbo programa

 • Uvodna usposabljanja (uvodni dan in uvodni teden) za uspešen začetek študija: spoznavanje z informacijsko tehnologijo, ki podpira študijski proces, strategije in tehnike za uspešno (online) učenje in študij, netetika.
 • Dostop do portala, v okviru katerega so študentom na voljo: e-indeks, e-referat, ki omogoča spletno prijavo na izpit, naročanje potrdil, dostop do urnikov, obveščanje študentov preko SMS-sporočil, e-gradiva, ki jih je pripravila Višja strokovna šola DOBA, za predmete v posameznem študijskem programu.
 • Dostop in uporabo medijskega kotička v virtualnem učnem okolju, ki zajema dostope do: e-knjižnice, slovenskih in tujih spletnih časopisov in portalov, strokovnih revij v slovenskem in tujih jezikih, spletnih baz podatkov
 • Obravnava prošenj na komisiji za študentske zadeve
 • Mentorstvo in osebno tutorstvo v času študija, tehnično podporo
 • Sodelovanje gostujočih vrhunskih strokovnjakov iz prakse na različnih področjih
 • Microsoftov paket Office 365
 • Trikratno opravljanje izpitov
 • Storitve Kompetenčnega centra
 • Posebej organizirane dogodke v okviru Kariernega centra za pomoč pri vstopu na trg dela in načrtovanje kariere
 • Članarino za knjižnico

 

S programom Informatik do uspešne kariere

Poklic prihodnosti

Na Dobi smo že pred 16 leti prepoznali hiter razvoj računalniške tehnologije, ki je napovedoval poklic prihodnosti, in začeli s študijskim programom Informatik. Danes je ta poklic zagotovo najbolj iskan in najbolje plačan.

Strokovni certifikati

Študentom v programu Informatik omogočamo, da že v času študija ali po njem pridobijo strokovne nazive - certifikate z izbranega področja informatike ter si tako še povečajo možnost dobro plačane zaposlitve.

Podpora v obeh svetovih

Študirali boste tako na sedežu šole kot tudi online. V obeh primerih vas bodo naši predavatelji, online mentorji, vodje programov, strokovne sodelavke v referatu in informatik nenehno spremljali ter vam pomagali.
Ime *
Priimek *
E-mail *
Telefon

Jan in Žan Žnidar,

študenta
Za študij informatike sem se odločil, ker me veseli delo z računalniki in v tem vidim prihodnost. Pridobljena znanja se med seboj dobro povezujejo.«

Jan in Žan Žnidar,

študenta
Za študij informatike sem se odločil, ker me veseli delo z računalniki in v tem vidim prihodnost. Pridobljena znanja se med seboj dobro povezujejo.«

Zaposljivost diplomantov

Diplomanti programa Informatika se zaposlujejo v najrazličnejših podjetjih, upravnih organih, javnih podjetjih, zavodih, bankah, zavarovalnih družbah, izobraževalnih ustanovah in delujejo na različnih področjih kot: vzdrževalec računalniške strojne opreme, računalniški operater, razvijalec programske opreme, razvijalec iger, razvijalec spleta, poslovni analitik, sistemski analitik, oblikovalec podatkov, tester IT-sistemov, administrator podatkovnih baz, vodja IT-projektov, inženir v IT-podpori, spletni oblikovalec, menedžer za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo.
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli