Informatika

Kombinirana študijska pot

Informatika

Živimo v času, ki ga poganja računalniška revolucija. Ni področja, ki ne bi temeljilo na učinkoviti računalniški podpori. Digitalna doba potrebuje spretne in prilagodljive informatike in zato so ti iskani v vseh podjetjih ne glede na področje dela. V samo dveh letih boste nadgradili svojo izobrazbo, z uporabnimi inženirskimi znanji pa boste iskani tako doma kot v tujini.
O programu
Predmetnik
Kako poteka študij
Vpis in stroški

Študij v programu Informatika vas bo usposobil za obvladovanje inovativnih tehnologij, načrtovanje in projektiranje informacijskih sistemov, izvajanje skrbništva programske in strojne opreme, uporabo programskih orodij, varovanje informacij in računalniških sistemov ter za oblikovanje spletnih strani. Pridobili boste uporabna znanja za delo pri IT-projektih, spoznali elektronsko poslovanje … Pridobljena znanja vam bodo omogočila uspešno načrtovanje, razvijanje in uvajanje celovitih programskih rešitev za podjetja in posameznike.

Kombinirana študijska pot

 • Študirate le en predmet hkrati, zaporedje predmetov prejmete oktobra.
 • Ob začetku predmeta prejmete tedenska navodila za svoje študijske aktivnosti.
 • Študijske aktivnosti so organizirane jasno in pregledno, opravljate jih individualno ali v timih in tako postopoma gradite oceno.
 • Pri strokovnih predmetih boste prihajali na predavanja in vaje 1- do 2-krat tedensko v popoldanskem času, izjemoma tudi ob sobotah.
 • Splošni predmeti bodo v celoti izpeljani online. Študirali boste v virtualnem učnem okolju.
 • Sprotna preverjanja bodo potekala v obeh oblikah: online in v predavalnici.
 • Vsa študijska gradiva so v elektronski obliki.

Preberite več informacij o kombinirani študijski poti

 

VPIS - 1. prijavni rok

 1. Na prosta mesta se lahko prijavite od 6. februarja do 30. marca 2018 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe
 2. Izpolnjen obrazec, natisnite in ga s priporočeno pošto pošljite na naslov: Šolski center Celje, Višješolska prijavna služba, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. Oddati smete samo eno prijavo.
 3. Višješolska prijavna služba bo do 20. julija 2018 kandidate, ki so se za vpis prijavili s prvo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka..
 4. Vpis kandidatov, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se opravi do 21. avgusta 2018.

Vpisni pogoj je zaključena vsaj štiriletna srednja šola.

 

Investicija v študij

Študijski program Plačilo v enkratnem znesku Plačilo na 11 obrokov
Informatika 2.048,00

1 x 288,00
10 x 186,00

Navedeni znesek je prispevek za študij enega letnika. V drugem letniku se šolnina ne spreminja.
V drugem letniku plačate še prispevek za diplomski izpit v višini 249 EUR.  

Kaj vključuje šolnina na Višji strokovni šoli?

 • predavanja in vaje na šoli,
 • spletne seminarje,
 • dostop do virtualnih učilnic,
 • uvodni dan in uvodni teden,
 • vso informacijsko podporo: e-referat, e-indeks, SMS-sporočanje …,
 • vsa gradiva, ki jih potrebujete pri študiju, v elektronski obliki,
 • obravnavo prošenj za priznavanje predmetov in praktičnega izobraževanja v času študija,
 • svetovanje pred, med in v času študija,
 • mentorstvo in osebno tutorstvo študentom,
 • diplomski izpit,
 • uporabo šolske knjižnice.

Ugodnosti

 • Obročno plačilo – celotno šolnino lahko poravnate v 22 obrokih brez obresti.
 • Popusti – pri plačilu šolnine v enkratnem znesku lahko študenti samoplačniki uveljavljate popust.

Priponka: Cenik

Ime *
Priimek *
E-mail *
Telefon

Profil študentov

0 %

moških

0 let

povprečna starost

0 %

študentov študira ob delu

0,4 %

študentov predmete opravi s sprotnim delom

Jan in Žan Žnidar,

študenta
Za študij informatike sem se odločil, ker me veseli delo z računalniki in v tem vidim prihodnost. Pridobljena znanja se med seboj dobro povezujejo.«

Jan in Žan Žnidar,

študenta
Za študij informatike sem se odločil, ker me veseli delo z računalniki in v tem vidim prihodnost. Pridobljena znanja se med seboj dobro povezujejo.«

Zaposljivost diplomantov in možnosti zaposlitve

Diplomanti programa Informatika se večinoma zaposlujejo v najrazličnejših podjetjih, upravnih organih, javnih podjetjih, zavodih, bankah, zavarovalnih družbah, izobraževalnih ustanovah ... Njihova delovna področja so informatika, računalništvo in programiranje. Delovna mesta, na katerih se zaposlujejo, so spletni programer, informatik, administrator, vzdrževalec programske opreme, prodajni svetovalec …
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo