Komerciala

Višja strokovna šola *25 let*

Program Komerciala

Komercialisti in komercialni zastopniki za prodajo so že več let med prvimi dvajsetimi poklici, ki jih podjetja iščejo, a konkurenca je zelo velika. Naš 100% online študij Komerciala sledi izrazito spremenjenim okoliščinam na trgu, ko se podjetje vse bolj usmerjajo v spletno prodajo, ter vam omogoča pridobitev sodobnih vsebin in inovativnih znanj za uspešne komercialiste, ki bodo s svojimi odličnimi digitalnimi kompetencami učinkoviti na področju spletne prodaje.


O programu
Predmetnik
Kako poteka študij
Vpis in stroški

Program Komerciala je edinstven program v Sloveniji!

Na konkretnih primerih boste usvojili najsodobnejše prodajne tehnike in veščine ter spoznali zakonitosti spletne prodaje. Pripravljali boste raziskave trga, marketinške kampanje, spoznali digitalni marketing ter upravljanje družbenih medijev, se naučili pogajati in izbrati ustreznega dobavitelja. 

Študirali boste pod mentorstvom predavateljev iz prakse, v dveh letih zaključili študij z diplomi in postali odličen komercialist

Predmetnik programa

Obvezni predmeti ECTS
Poslovni tuji jezik 1 5
Poslovno komuniciranje in vodenje 5
Tehnike pogajanj 4
Računalništvo in informatika 5
Raziskava trga 5
Obvladovanje podatkov in vodenje procesov 4
Podjetništvo 5
Finance in računovodstvo 5
Pravo v komerciali 4
Predmet odprtega kurikula I 5
Marketing 5
Prodaja 5
Prodajne tehnike in veščine 4
Nabava 4
Logistika 4
Predmet odprtega kurikula II 5
Praktično izobraževanje 1 13
Praktično izobraževanje 2 13
Prosto izbirni predmet 5
Izbirna modula* ECTS
Digitalno okolje  
Digitalni marketing in družbeni mediji 5
Spletna prodaja 5
Mednarodno okolje  
Mednarodno okolje 5
Poslovni tuji jezik 2 5

Študij boste zaključili s pripravo in zagovorom diplomske naloge (5 ECTS). 

Študijski program Komerciala bomo izvajali v hibridnem načinu. 

Kaj je hibridni študij

Hibridni študij je sodoben način študija, ki združuje oboje - predavanja v živo in online, ki potekajo istočasno. Primeren je za VAS, ki vam je pomemben osebni stik s predavateljem v predavalnici, kot tudi za VAS, ki  zaradi oddaljenosti, službenih, družinskih in drugih obveznosti ne morete biti prisotni v živo, lahko pa ste online. 

Predavanja bodo potekala v učilnicah na šoli in online hkrati, sodobna avdio video strojna in programska oprema pa bo predavatelju omogočila takšno izvedbo, da boste vsi študenti imeli enako izkušnjo in enakovredne pogoje ne glede na to, ali boste na predavanjih v živo ali online. Na ta način bo omogočeno tudi enakovredno sodelovanje in interakcija s predavateljem.

Kako poteka hibridni študij

 • Uvod v študij: Ob začetku študija bomo za vas pripravili 14-dnevni uvajalni seminar, kjer boste spoznali virtualno učilnico, portal MOJA.DOBA z e-referatom, e-indeksom, spoznali boste načine komunikacije s sošolci, predavatelji in šolo, kako boste pisali izpite, oddali nalogo …
 • Urnik: Na začetku študijskega leta boste prejeli celoletni urnik, da si boste lahko organizirali vaš čas. Predmeti si bodo sledili eden za drugim, tako da boste opravljali samo en predmet naenkrat. Predmeti trajajo od 4 do 5 tednov.
 • Predavanja: Predavanje poteka istočasno za vse, tako za tiste, ki boste prisotni v predavalnici na šoli, kot za tiste, ki boste predavanja poslušali preko računalnika. Način boste izbrali  sami. Posnetki predavanj bodo dostopni vsem študentom. 
 • Študijska literatura: Predavatelji pripravijo in objavijo gradiva v spletno učilnico, do katerih boste imeli dostop vsi študentje 24/7.
 • Študijske aktivnosti: Pri predmetih boste vsi študentje opravljali tudi krajše naloge, seminarske ali projektne naloge. Naloge bodo jasno in pregledno objavljene v virtualni učilnici. 
 • Izpiti: Na koncu predmeta sledi izpit. Le-tega boste lahko opravljali na šoli ali online. Izpit poteka istočasno za vse. 
 • Podpora pri študiju: Pri študiju vas spremlja predavatelj, stalno vam je na voljo administrativna pomoč v referatu in računalniška pomoč. 
 • Obvezna oprema: Vsi študentje za študij potrebujete računalnik z dostopom do interneta, če pa boste predavanja spremljali od doma, pa tudi zunanjo USB kamero in slušalke.

Hibridni študij - sodoben in študentom prilagojen študij

Kako uredite prijavo in vpis

Vpis za študijsko leto 2024/2025:

 • Prvi prijavni rok: od 20. februarja do 15. marca 2024 - Prijavnica
 • Drugi prijavni rok: od 23. avgusta do 29. avgusta 2024

Vpisni pogoj je zaključena vsaj štiriletna srednja šola.

CENIK ZA ŠTUDIJSKO LETO 2024/2025

Plačilo šolnine v enkratnem znesku / samoplačnik
Šolnina za plačilo v enkratnem znesku za en letnik v študijskem letu 2024/2025 znaša 1.998,00 EUR. Šolnina mora biti poravnana najkasneje do roka, opredeljenega ob vpisu.

Obročno plačilo šolnine / samoplačnik
Plačilo šolnine za vsak letnik je možno plačati na 12 obrokov. Prvi obrok šolnine v študijskem letu 2024/2025 znaša 179,00 EUR in se poravna ob vpisu, vsi naslednji obroki po e-položnici do 20. dne v mesecu (od oktobra 2024 naprej).

Plačilo šolnine v primeru, da je plačnik delno ali v celoti podjetje
V primeru, da je plačnik šolnine podjetje, bo le-to poravnalo po izpolnjenem obrazcu »Izjava plačnika«, ki je priloga k pogodbi.

V drugem letniku plačate še prispevek za diplomski izpit po >> Ceniku.

Vaša investicija poleg kakovostne izvedbe študijskega procesa vključuje tudi nadstandardno izvedbo programa

 • Uvodna usposabljanja (uvodni dan in uvodni teden) za uspešen začetek študija: spoznavanje z informacijsko tehnologijo, ki podpira študijski proces, strategije in tehnike za uspešno učenje in študij, netetika.
 • Dostop do portala, v okviru katerega so študentom na voljo: e-indeks, e-referat, ki omogoča spletno prijavo na izpit, naročanje potrdil, dostop do urnikov, obveščanje študentov preko SMS-sporočil, e-gradiva, ki jih je pripravila Višja strokovna šola DOBA, za predmete v posameznem študijskem programu.
 • Dostop in uporabo medijskega kotička v virtualnem učnem okolju, ki zajema dostope do: e-knjižnice, slovenskih in tujih spletnih časopisov in portalov, strokovnih revij v slovenskem in tujih jezikih, spletnih baz podatkov
 • Obravnava prošenj na komisiji za študentske zadeve
 • Mentorstvo in osebno tutorstvo v času študija, tehnično podporo
 • Sodelovanje gostujočih vrhunskih strokovnjakov iz prakse na različnih področjih
 • Microsoftov paket Office 365
 • Trikratno opravljanje izpitov
 • Storitve Kompetenčnega centra
 • Posebej organizirane dogodke v okviru Kariernega centra za pomoč pri vstopu na trg dela in načrtovanje kariere
 • Članarino za knjižnico

>> CENIK ZA ŠTUDIJSKO LETO 2024/2025

Edinstvene prednosti študija na Dobi

Poklic prihodnosti

Poklic komercialist je zadnjih nekaj let med prvimi dvajsetimi poklici, ki jih delodajalci iščejo in pri katerih imajo delodajalci najpogosteje težave pri iskanju ustreznih kadrov.

Z vami od vpisa do diplome

Študirali boste lahko na sedežu šole kot tudi online. Ne glede na način študija, vam bodo naši predavatelji, online mentorji, vodje programov, strokovne sodelavke v referatu in informatik nudili visok nivo celostne podpore od vpisa do diplome.

Zanimive in aktualne vsebine

Spoznali boste naj najsodobnejše prodajne tehnike in zakonitosti spletne prodaje. Pripravljali boste raziskave trga, spoznali upravljanje družbenih medijev, se naučili pogajati in izbrati ustreznega dobavitelja.

Tadej Lotrič,

študent
»Študij mi je prinesel veliko novih obširnih znanj, profesorji nam dajejo veliko podporo. Naklonjenost šole študentom je nadpovprečna. V interesu jim je, da so študenti srečni in zadovoljni.«

Tadej Lotrič,

študent
»Študij mi je prinesel veliko novih obširnih znanj, profesorji nam dajejo veliko podporo. Naklonjenost šole študentom je nadpovprečna. V interesu jim je, da so študenti srečni in zadovoljni.«

Zaposljivost diplomantov in možnosti zaposlitve

Po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje, ki jih pridobi od delodajalcev, sodijo komercialni zastopniki za prodajo (komercialisti) že zadnjih nekaj let med prvih dvajset poklicev, ki jih delodajalci iščejo, po drugi strani pa tudi med poklice pri katerih imajo delodajalci najpogosteje težave pri iskanju ustreznih kadrov. Diplomanti se lahko zaposlijo v proizvodnih in storitvenih podjetij ter javni upravi. Karierno pot si lahko ustvarijo tudi v lastnem podjetju.
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Deli